Skip to main content
Soudní překlady a tlumočeníPro zákazníky

7 situací, kdy se neobejdete bez soudního tlumočníka

By 15. 4. 201914 června, 2022No Comments11 min read

Existují profese, o nichž nic bližšího nevíme. Neznáme jejich pracovní náplň ani podmínky. Málokdy se dostanou na první stránky celostátních titulů. Zůstávají ve stínu, a přitom udržují chod celé společnosti. Dnes si posvítíme na jednu z nich: na soudní tlumočníky.

Využili jste někdy služeb soudního tlumočníka? Napadá vás, s čím by vám asi mohl pomoct, v jaké životní situaci?

V dnešním globalizovaném světě, na společném evropském pracovním trhu, kdy stále více cestujeme, budou těchto příležitostí mraky.

Připravila jsem pro vás stručný přehled.

1. Studium v zahraničí

Je vám 18 a chcete studovat v zahraničí. O uznání vašeho dosavadního vzdělání rozhoduje příslušné ministerstvo, v ČR třeba Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Například Polsko má s Českou republikou podepsanou dohodu o vzájemném uznání zahraničního vzdělání, takže pro studium v Polsku byste případně potřebovali jen překlad vašeho maturitního vysvědčení do polštiny. V některých případech překlady závěrečných vysvědčení ze jednotlivých ročníků. Stále však potřebujete ověřený překlad.

Pokud ale taková dohoda mezi vaší a cílovou zemí neplatí, budete muset složit nostrifikační zkoušky. Ty se připraví tak, že se obsah vašeho (přeloženého) maturitního vysvědčení (nebo závěrečných vysvědčení) srovná s curriculum daného typu střední školy v zahraničí. Z chybějících předmětů budete muset složit nostrifikační zkoušky. Ty se často konají v přítomnosti… soudního tlumočníka, a to pokud chcete studovat v jiném jazyce, než je úřední jazyk dané země (např. anglicky ve Španělsku), nebo si zatím netroufnete na zkoušky v jazyce, v němž chcete studovat.

Nebo je vám 24 a poslední rok studia chcete strávit někde v zahraničí. Zdokonalit si angličtinu, zkusit, jaké to vlastně mimo domov je. Připravíte si veškerou dokumentaci staženou ze stránek vaší alma mater. A pak vám ze zahraniční univerzity přijde zpráva, že budou potřebovat váš bakalářský diplom. A samozřejmě ne latinsky (absolventi UK vědí). Když jsem v pátém ročníku odjížděla na studijní pobyt do Prahy, uvědomila jsem si, že můj bakalářský diplom je v polštině, protože jsem si za anglickou verzi z nějakého důvodu nepřiplatila. A hned jsem běžela k… soudnímu tlumočníkovi.

Co tedy budete potřebovat:

 • ověřený překlad středoškolských vysvědčení
 • ověřený překlad maturitního vysvědčení
 • ověřený překlad bakalářského, magisterského nebo doktorského diplomu
 • tlumočení u nostrifikačních zkoušek soudním tlumočníkem

2. Práce v zahraničí

Je vám 28 a máte dostudováno. Přijde vám lukrativní pracovní nabídka ze zahraničí. Dejme tomu z Německa. Kromě toho, že budete muset doložit své dosavadní vzdělání (tedy většinou vysokoškolský nebo středoškolský diplom), budou po vás chtít například potvrzení o bezúhonnosti, tedy výpis z Rejstříku trestů.

V rámci EU to funguje tak, že o svůj výpis můžete požádat v libovolné zemi, kde se zrovna nacházíte, i když nejste jejím občanem. Otázka je, jak dlouho to bude trvat. Není to totiž na počkání. Příslušné Ministerstvo spravedlnosti musí kontaktovat „vaše“ ministerstvo a ověřit si vaše údaje. Pak se váš záznam přepošle do země, kde jste o výpis požádali a vystaví vám výpis v místním jazyce. Zákonná lhůta je 25 dnů. Pokud spěcháte, nebo jste zatím do cílové země nedorazili, požádajte o výpis z RT v zemi, jejíž jste občanem, a výpis si nechte přeložit. Samozřejmě s… ověřením.

Jaké další doklady si budete muset nechat přeložit:

 • potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon povolání
 • potvrzení o zkouškách (například atestační zkoušky pro výkon lékařské praxe)
 • certifikáty
 • řidičský průkaz (spíše ojedinělé případy)

V případě, že pracujete v zahraničí (resp. jste nějakou dobu pracovali v zahraničí a nárok na dávky jste získali tam) a chcete odejít na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, budete si muset nechat přeložit potvrzení o zaměstnání, o případném čerpání dávek v jiné zemi, a také, pohybujete-li se po EU, příslušný EU formulář. V případě rodičovské je to formulář S1. Výše uvedené platí nejen pro přeshraniční zaměstnance (zaměstnavatelem je zahraniční firma nebo agentura práce), ale také pro zaměstnance vyslané do zahraničí (zaměstnavatelem je tuzemská společnost, která vás jako zaměstnance vyslala na zahraniční pobočku). Všechny překlady musí být… ověřené.

3. Podnikání v zahraničí

Pokud vám nestačí v zahraničí pracovat, chcete tam ale i podnikat, budete těch překladů potřebovat poněkud více. Začíná to výpisem z Rejstříku trestů, ať už zakládáte společnost s ručením omezeným, nebo pouze žádáte o živnostenské oprávnění.

Je-li společníkem vaší nové s.r.o. jiná právnická osoba ze zahraničí, třeba vaše úspěšná stávající společnost (zcela běžný případ), budete potřebovat nově i výpis z Rejstříku trestů právnických osob. Kromě toho výpis z obchodního rejstříku pro dotyčný subjekt.

V mnoha zemích se požaduje i speciální potvrzení o bezdlužnosti z Finančního úřadu (resp. správy sociálního zabezpečení nebo zdravotní pojišťovny), nebo potvrzení o finanční situaci společnosti (statement/certificate of financial standing) z banky.

Až budete mít přeložené všechny podklady, soudního tlumočníka budete potřebovat při sepsání společenské smlouvy u notáře. Dále se s ním vypravíte na živnostenský úřad, kde dojde k zapsání subjektů do rejstříku.

Minimální rozsah ověřených překladů a tlumočení při zakládání společnosti v zahraničí:

 • výpis z RT fyzických osob
 • výpis z RT právnických osob
 • výpis z OR
 • tlumočení u notáře
 • tlumočení na živnostenském rejstříku a obchodním rejstříku
 • tlumočení v bance při založení firemního účtu (soudní tlumočení se nevyžaduje, ale když už tam toho soudního tlumočníka máte…)

4. Sňatek s cizincem

Je vám 30, váš snoubenec je cizinec a chcete se vzít. Ať už se budete brát v cizině, nebo v České republice, budete potřebovat ověřený překlad těchto dokumentů:

 • rodný list 2x
 • potvrzení o způsobilosti uzavřít manželství 1x
 • potvrzení o rodinném stavu 1x

Jste-li cizinka vy, nejdříve si necháte poslat svůj rodný list ze zahraničí. Ten si necháte přeložit v ČR. S ověřením. Dále váš partner pošle na překlad svůj český rodný list, a to proto, že na jeho základě vám ve vaší rodné zemi vystaví potvrzení o způsobilosti uzavřít manželství, kde budou uvedeny i partnerovy údaje. Spolu s tím vám vystaví potvrzení o rodinném stavu. Pokud jste už někdy byla vdaná, budete potřebovat i pravomocný rozsudek o rozvodu manželství.

Následuje svatba. Na svatbě vám většinou bude tlumočit… soudní tlumočník, aby obřadu rozuměli všichni zúčastnění hosté. Může se stát i to, že místnímu úřednímu jazyku nerozumí jeden ze snoubenců, nebo dokonce nikdo ze zúčastněných. Kromě matričních úředníků a… tlumočníka.

Po svatbě, stojíte-li o změnu vašeho rodinného stavu i v zemi, ze které pocházíte, následuje druhé kolečko překladů:

 • oddací list

který pošlete zpět do země původu, kde vám vystaví nový průkaz totožnosti se záznamem o případné změně příjmení a změně rodinného stavu (pokud to v dané zemi platí, v ČR můžete mít občanku bez uvedeného rodinného stavu). Což se vám bude hodit v dalším kroku.

5. Narození dítěte

Je-li dítě narozeno v manželství, budete potřebovat tyto překlady:

 • svůj rodný list
 • rodný list partnera/ky
 • oddací list

Pokud se dítě narodí mimo manželství, místo oddacího listu potřebujete

 • potvrzení o rodinném stavu.

Je to potřeba proto, aby se mohlo určit a zapsat otcovství a vystavit rodný list dítěte.

K vystavení rodného listu dítěte dochází na matrice. Tam budete potřebovat… soudního tlumočníka, ano, uhodli jste!

Chcete-li, aby dítě získalo státní občanství vaší rodné země (kde samozřejmě musí platit princip ius sanguinis – právo na vznik státního občanství podle pokrevní příbuznosti a k tomu nárok na dvojí občanství), rodný list dítěte vystavený v cizině si necháte přeložit do jazyka (případně jazyků) zemí, ze kterých pochází rodiče.

O náležitostech týkajících se zajištění rodičovských dávek jsem psala v bodu č. 2.

6. Střet se zákonem v zahraničí

Je vám 32 a spolu s kamarády cestujete do zahraniční metropole, kde se bude ženit váš spolužák z VŠ. Rozlučka se svobodou jak má být. Štrádujete si to po hlavním městském bulváru s pivkem v ruce. Vtom vás zastaví městská policie, která po vás něco chce.

V mnoha zemích je konzumace alkoholu na veřejnosti nelegální. Některé země jsou ve vymáhání těchto zákazů velmi benevolentní, některé zase velmi striktní, například USA nebo sousední Polsko, kde vám za tento přestupek hrozí vysoké peněžité pokuty a do budoucna možná i trest odnětí svobody do 1 měsíce.

Jelikož v sobě těch piv máte víc než jedno a vůbec nevíte, o co těm pitomcům jde, pustíte se do strážníků. A problém je na světě.

Kromě hotovosti budete v závažnějších případech potřebovat pomoc… soudního tlumočníka.

Nemusíte totiž být sériový vrah, abyste se někdy vlastní neznalostí nebo nezodpovědností dostali do střetu se zákonem, třeba spácháním přestupku.

V zahraničí, kdy ničemu nerozumíte, nebo ostatní nerozumí vám, to rozhodně příjemné není.

Soudní tlumočník smí být u:

 • výslechu (ať už jste v procesním postavení svědka, poškozeného, podezřelého, obžalovaného či obviněného)
 • konzultací zadrženého s obhájcem, včetně návštěv ve vazební věznici
 • úkonů zkráceného přípravného řízení (např. uložení peněžitého trestu trestním příkazem a vyhoštění, což se vám v cizině může stát)
 • všech úkonů trestního řízení, kterých se cizinec účastní

V trestním řízení máte jako cizinec (v libovolném procesním postavení) neovládající místní jazyk právo na tlumočení, které je jedním z pilířů práva na spravedlivý proces.

Podle § 28 odst.1 trestního řádu:

Je-li třeba přetlumočit obsah písemnosti, výpovědi nebo jiného procesního úkonu nebo využije-li obviněný právo uvedené v § 2 odst. 14, přibere se tlumočník; totéž platí, jde-li o ustanovení tlumočníka osobě, s níž se nelze dorozumět jinak než některým z komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob. (…) Využije-li obviněný právo uvedené v § 2 odst. 14, přibraný tlumočník přetlumočí na jeho žádost i jeho poradu s obhájcem v průběhu procesních úkonů.

7. Oběť trestného činu v zahraničí

Výše uvedené samozřejmě platí i pro oběti trestných činů (poškozené).

Je vám 50 a užíváte si s rodinou cestu po Evropě. Cestou na hrad si všimnete, že vám v tašce chybí peněženka. Včetně všech dokladů. Jdete tedy na polici a snažíte se rukama nohama říct, co se vám stalo. V tom stresu jste zapomněli, co jste vlastně chtěli sdělit, natož v cizím jazyce.

Naštěstí existuje… soudní tlumočník! Bude vám tlumočit u výslechu, kdy je velmi důležité poskytnout policii přesné okolnosti spáchání trestného činu, popis pachatele či popis místa. To ve stresové situaci v jazyce, který není vaší mateřštinou, dokáže málokdo.

Tlumočník vám pak přetlumočí z listu nebo přeloží například:

 • protokol o výslechu
 • trestní oznámení

Bude-li trestní řízení pokračovat, o jeho průběhu se dozvíte právě prostřednictvím soudního tlumočníka.