Skip to main content
Category

Soudní překlady a tlumočení

Pro tlumočníkySoudní překlady a tlumočení

Tlumočení sporů – jak zvládnout vyhrocené situace

Mediace, rozhodčí řízení, valná hromada... Situací, kdy se tlumočník ocitne uprostřed konfliktu a musí čelit nejen terminologické náročnosti tématu, ale také vyhrocené atmosféře nebo dokonce útokům stran, je mnoho. A to ani nemusíte mít razítko a chodit k soudu. Zrovna včera jsem takové tlumočení absolvovala a úplně mě vyčerpalo, právě nikoliv kvůli věcné náročnosti, ale v komunikační a mezilidské rovině. Proto jsem se rozhodla sepsat pár tipů pro všechny, kteří u právních sporů občas tlumočí. Spory řešené mimosoudně či interní spory mezi společníky jsou pro mě jako tlumočnici často náročnější než jednání v občanských či dokonce trestních věcech před soudem. Proč? Protože tam chybí externí, institucionální autorita soudce, vůči níž cítí většina lidí přirozený respekt a nedovolí si tolik, co v advokátní kanceláři nebo zasedací místnosti. Tlumočník je tak často pod ještě větším tlakem, niž by tomu bylo u soudu. 1. Princip neutrality Začněmě u naprostých základů: Tlumočník není strana jednání ani žádnou ze stran nezastupuje v právním smyslu. Jediný zájem, který…
Hanna Marciniak
21. 5. 2019
     
Soudní překlady a tlumočeníPro zákazníky

7 situací, kdy se neobejdete bez soudního tlumočníka

Existují profese, o nichž nic bližšího nevíme. Neznáme jejich pracovní náplň ani podmínky. Málokdy se dostanou na první stránky celostátních titulů. Zůstávají ve stínu, a přitom udržují chod celé společnosti. Dnes si posvítíme na jednu z nich: na soudní tlumočníky. Využili jste někdy služeb soudního tlumočníka? Napadá vás, s čím by vám asi mohl pomoct, v jaké životní situaci? V dnešním globalizovaném světě, na společném evropském pracovním trhu, kdy stále více cestujeme, budou těchto příležitostí mraky. Připravila jsem pro vás stručný přehled. 1. Studium v zahraničí Je vám 18 a chcete studovat v zahraničí. O uznání vašeho dosavadního vzdělání rozhoduje příslušné ministerstvo, v ČR třeba Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Například Polsko má s Českou republikou podepsanou dohodu o vzájemném uznání zahraničního vzdělání, takže pro studium v Polsku byste případně potřebovali jen překlad vašeho maturitního vysvědčení do polštiny. V některých případech překlady závěrečných vysvědčení ze jednotlivých ročníků. Stále však potřebujete ověřený překlad. Pokud ale taková dohoda mezi vaší a cílovou…
Hanna Marciniak
15. 4. 2019
     
Pro překladatelePro tlumočníkySoudní překlady a tlumočení

Právní překlady – zdroje, reference, terminologie

Každý, kdo kdy přišel do styku s právním překlady, si uvědomuje, jak důležitá je v tomto případě sémantická a právní interpretace textu, čili analýza a výklad pojmu zakotveného v daném jazykovém prostředí a pak dohledání co nejpřesnějšího ekvivalentu v odlišném právním kontextu. V praxi to vypadá tak, že když překládáte právní text, více času strávíte dohledáváním terminologie a vyhodnocováním relevance podkladů než překládáním jako takovým. Proto je obzvlášť důležité najít si spolehlivé a uživatelsky přívětivé zdroje. Může se jednat o internetové výkladové nebo překladové slovníky, předpřipravené tematické glosáře a překladatelské paměti, databáze či interaktivní vzory právních dokumentů. V tomto článku se s vámi podělím o několik tipů na zdroje, které používám při své každodenní překladatelské praxi. Přestože se mé zkušenosti víceméně omezují na polštinu, češtinu a angličtinu, tedy mé pracovní jazyky, většina odkazů se bude hodit všem, kdo pracují alespoň s jedním jazykem Evropské unie. 1. Legislativa a judikatura EUR-Lex a JURE Pokud jde o zákony platné v zemích EU,…
Hanna Marciniak
1. 3. 2017