Skip to main content
Pro překladatelePro tlumočníkyPro zákazníky

COVID-19 a co dál? Budoucnost jazykových služeb po koronakrizi

By 27. 5. 202014 června, 2022No Comments10 min read

Po téměř tří měsících karantény se opatření proti koronaviru v Evropě začínají postupně uvolňovat. Otvírají se podniky a zaměstnanci se vracjí z home officu, což může působit uklidňujícím dojmem, že se i náš obor brzo vrátí do zajetých kolejí.

Podle mě tomu tak ale nebude. Krize s sebou vždy přináší hluboké změny.

Změní se i překladatelství a tlumočnictví. Nepropásněte to.

Vliv koronavirových opatření na odvětví jazykových služeb

Je na první pohled zřejmé, že se koronakrize dotkla různých odvětví jazykových služeb s různou intenzitou. Zatímco tlumočníci pocítili dopad karantény a omezení volného pohybu ihned, protože většina akcí naplánovaných na jarní konferenční sezónu byla zrušena nejpozději v polovině března, překladatelé postupně vstřebávají rázovou vlnu od úderu zasazeného světové ekonomice někdy začátkem roku. Někteří jsou dokonce toho názoru, že to nejhorší teprve přijde, když vyprší státní podpora a firmy (hlavně velké výrobní podniky a korporace) začnou ve velkém propouštět.

Určitě jste zaznamenali koronadotazník, který koncem března spustili naši kolegové. Bylo by zajímavé srovnat si tehdejší předpoklady se skutečnými dopady vládních opatření na tlumočníky a překladatele. Aktuální data za Českou repuliku k dispozici nemáme, proto uvítám, když se o svou aktuální zkušenost podělíte v komentářích.

Co se komerčního překladatelství týče, dopad pandemie do velké míry odvisel od konkrétní specializace, což je přímým následkem toho, jak klesala nebo stoupala poptávka v daném odvětví výroby nebo služeb.

Data: dotazník European Language Industry Suvery 2020, infografika: Hanna Marciniak

Nová Průmyslová revoluce

Aby zůstaly konkurenceschopné, firmy se musely rychle přizpůsobit k rapidně se měnícím podmínkám. Karanténa maximálně urychlila digitalizaci, implementaci nových technologií a zavedení komunikace a spolupráce na dálku, které by za jiných okolností trvalo celé měsíce až roky. Schopnost bleskově reagovat na změny a přizpůsobit se jim byla pro mnoho firem otázkou přežití.

Po koronakrizi v podstatě neexistují obory, kterých by se technologická změna nedotkla, což má na obor jazykových služeb dvojí vliv:

 • naši zákazníci často museli přehodnotit stávající obchodní model a portfolio služeb, což pro nás znamená nové příležitosti
 • i my teď musíme překopat své vlastní podnikání

Zatímco celá řáda otázek zůstává nezpodpovězena, dvě věci jsou v době pokoronavirové jisté: 

 • (spolu)práce a komunikace na dálku 
 • digitalizace.

Budoucnost překladatelství a tlumočnictví

Podívejme se na to z pohledu našeho oboru. Jakým rizikům čelíme a jaké příležitosti se pro nás chystají?

Zvýšená poptávka po lokalizaci

Urychlený přechod na digitální technologie a řešení na dálku vedl ke vzniku bezkontaktní ekonomiky.

Obzvlášť intenzivní růst zaznamenaly e-commerce a platby přes internet.

Data: McKinsey, Forbes, infografika: Hanna Marciniak.

Kromě nákupů a plateb přes internet rapidně vzrostlo využití online platforem ve zdravotnictví, při zábavních a vzdělávacích aktivitách, a také v rámci automatizace práce.

Proč by nás to mělo zajímat?

Rychlá digitalizace mnoha odvětví a rostoucí tržby z podnikání na internetu budou pro stávající a nově vzniklé technologické společnosti (eshopy, poskytovatele online služeb, fintechové společnosti apod.) impulzem k zahraniční expanzi. Pro vstup na zahraniční trh budou potřebovat lokalizaci svých webů, technologických produktů a aplikací, transkreaci obsahu, SEO překlady. Poroste poptávka po řízení lokalizačních projektů a poradenství v této oblasti.

Častější implementace strojového překladu

Podle citovaného dotazníku Jazykové služby v Evropě jsou strojový překlad, post-editing a automatizace pracovních procesů jedním z nejžhavějších překladatelských trendů na rok 2020. Nutno dodat, že část dotazovaných tvořily překladatelské agentury, kde je pravděpodobnost zavedení těchto postupů mnohem vyšší než v případě freelancerů. Pokud však s agenturami spolupracujete, měli byste vědět, co vás čeká:

 • 78% dotazovaných poskytovatelů jazykových služeb chce v letošním roce do svých procesů zařadit MTPE
 • MT, CAT a automatizované pracovní postupy jsou nejčastěji plánovanou investicí
 • MTPE je mezi poskytovateli jazykových služeb uváděna jako nejatraktivnější služba, který plánují nově zařadit do nabídky

Proč by nás to mělo zajímat?

Pokud spolupracujete s agenturami, čekejte nárůst poptávky po editaci strojového překladu. Je tu riziko, že se na trh dostanou nezkušení lidé bez odpovídajícího vzdělání a tyto služby budou poskytovat za výrazně nižší sazby.

Pokud s tím přijde váš zákazník sám, je na vás, abyste mu vysvětlili, že bezhlavá implementace MT přinese víc škody než užitku (mizerný výsledek, náklady na víc). A také že není strojový překlad jako strojový překlad.

Zákazníci a vendor manažeři musí pochopit, jakou roli sehrává lidský faktor při tak náročné kognitivní činnosti, jako je překlad.

Popularita tlumočení na dálku roste, tlumočení na místě však nenahradí

Většina akcí naplánovaných na druhé čtvrtletí 2020 byla zrušena, odložena na neurčito nebo přesunuta online.

Nutno dodat, že to poslední se českého trhu týká jen minimálně. Ať už je to dané místními zvyky, finančními možnostmi pořadatelů nebo tím, že je čeština malý“jazyk, velké stěhování konferencí a jednání do online prostředí se prostě nekonalo.

Je zatím nemožné s jistotou tvrdit, zda jou RSI a RCI (ve světovém měřítku) spíše znouzecnost, a tradiční způsoby tlumočení (a učasti) na mezinárodních akcích se vrátí hned, jak to bude možné, nebo naopak jde o dlouhodobý trend.

Co zatím z jistotou víme:

 • konsekutivní tlumočení na dálku je o dost jednodušší než simultánní, co se technických požadavků týče
 • simultánní tlumočení na odpovídající úrovni z domova zajistit nejde
 • nejlepším řešením, co se prostoru a techniky týče, je stále fyzická tlumočnická kabina, např. v tlumočnickém hubu
 • tlumočnické huby postupně vznikají ve všech evropských velkoměstech, i v Praze
 • jestli je tlumočení na dálku možné a dává organizační a ekonomický smysl, záleží hlavně na druhu akce

Příklad: velká konference s tisícem účastníků, networkingem, zážitkovými zónami a večerním doprovodným programem. Lidé se jí účastní hlavně pro pestré zážitky a přímou interakcí s řečníky a ostatními účastníky. Není tedy náhoda, že se většina velkých konferencí odložila na podzim.

Srovnejme si to třeba s dvouhodinovým školením pro odběratele, bez doprovodného programu. Zní to mnohem líp, že? Co ale, když toto školení obnáší prezentaci skutečného výrobku nebo manipulaci s ním? (Příklad z mé tlumočnické praxe: pokládka dlaždic.)

Infografika: Hanna Marciniak

Úlohou zkušeného tlumočníka je klientovi poradit a nabídnout nejvýhodnější (nikoliv ekonomicky, spíše ergonomicky) variantu tlumočení. Je lepší akci uspořádat online, nebo počkat na další uvolnění restrikcí? Na prvním místě by vždy měly být tyto otázky: nakolik bude dané řešení prospěšné pro zákazníka? A co si z toho odnesou účastníci?

Chraňme profesní standardy

Tlumočníci a překladatelé jsou odborní a vzdělaní profesionálové. A mělo by tomu tak být i nadále. Nejsme pracovníci call centra (credit goes to Libor Nenutil) ani cvičené opice na přepisování strojového překladu. Uplatnění všech nových technologií, nástrojů a pracovních postupů by mělo jít ruku v ruce s ochranou těžce vydobytých profesních standardů.

Tlumočme jako profesionálové

Poskytování RSI/RCI v souladu s profesními standardy a normami (vhodný prostor a technická výbava, minimálně dva lidé v kabině, denní nikoliv hodinová sazba) je v posledních týdnech hodně diskutovaná otázka.

Kromě pokynů AIIC tu máme k dispozici postřehy pracovní skupiny ASKOT pro tlumočení na dálku. AIIC připravila i prakticky zaměřený Checklist pro tlumočníky pracující z domova.

V tomto článku najdete najdete srovnání všech tlumočnických platforem.

Dbejme na důvěrnost a bezpečnost

Práce na dálku obnáší zvýšenou přítomnost cloudových technologií pro datová úložiště, komunikaci, spolupráci, projektové řízení atd. Máte je řádně zabezpečené?

I strojový překlad může představovat potenciální riziko z hlediska důvěrnosti a bezpečnosti dat zákazníků.

Bojujme o důstojné sazby

Podle citovaného průzkumu byla otázka sazeb hlavní starostí 79 % dotazovaných poskytovatelů jazykových služeb.

Žádosti o slevy a nižsí sazby přitom muselo řešit jen 16,2 % z nich!

Data: dotazník European Language Industry Suvery 2020, infografika: Hanna Marciniak

Nutno dodat, že uvědomělé zákazníky nízká cena jako taková zajímá málokdy. Co je pro ně naopak důležité, je poměr mezi očekávanou hodnotou (kvalita výsledného produktu, spolehlivost, důvěrnost) a nabízenou cenou.

I nyní (nebo obzvlášť nyní) bychom nižší sazby, slevy a všelijaké ústupky, co se cenové politiky týče, měli brát jako to poslední řešení jen v krajních případech.

Pokud se zákazník dostal do finančních potíží nebo má nově zastropovaný rozpočet, je možné se domluvit na alternativním způsobu omezení nákladů: fixní měsíční rozpočet na omezené množství práce nebo odložení neakutních úkolů.

Nechoďme na to od lesa

Je teď velmi jednoduché podléhnout davové produktivní hysterii a impulzu „něco dělat“ i za cenu toho, že to pro naše podnikání absolutně nedává smysl.

Než se plně pustíte do zotavování po prvním úderu krize, zkuste:

 • Vyhodnotit svou ekonomickou ztrátu. Většinou k tomu stačí jednoduché měziroční srovnání (třeba aplikaci, přes kterou fakturujete).
 • Zkuste identifikovat primární zdroje svých příjmů, které jsou pro vás dostupné teď a budou nadále dostupné v blízké budoucnosti. Zohledněte různé scénaře, včetně těch nejhorších, a podle toho svůj model upravte. Co když bude zrušena i podzimní konferenční sezóna? Co když přijdete o svého největšího zákazníka?
 • Promyšlete si svůj byznys plán s ohledem na svou konkurenceschopnost (SWOT analýza, určení USP). Položte si tyto otázky: Je toto řešení opravdu vhodné i pro mě? Mám k dispozici potřebné kapacity a zdroje? Budou mí zákazíci mít o toto řešení zájem? Bude mi tento kurz k něčemu? Co si z něj odnesu a jak to pak uplatním v praxi? Zhodnotí se mi to?

A jak to máte vy?

Co vaše specializace? Patřila k těm více nebo méně zasaženým krizí? Jaká opatření jste uplatnili? Kontaktovali vás vaši stávající zákazníci, aby si vyžádali nižší ceny, nebo vás naopak chtěli ujistit, že se nic nemění a vaše spolupráce pokračuje dál za stejných podmínek? Zvažujete, že přepracujete portfolio svých služeb? Myslíte, že se vše brzo vrátí do zajetých kolejí a koronakrize do roka bude jen letmá vzpomínka?