Skip to main content
Pro překladateleSoudní překlady a tlumočení

EUR-Lex: návod pro překladatele

By 19. 2. 201714 června, 2022No Comments6 min read

EUR-Lex znají snad všichni, kdo kdy přišli do styku s evropskou legislativou, k čemu je ale vlastně dobrý a jak jej efektivně využívat při překládání?

EUR-Lex může sloužit jako překladatelská pomůcka nejen v případě, že překládáte dokument, který přímo souvisí s problematikou EU a odkazuje na nějaké nařízení či směrnici, například programový dokument přeshraniční spolupráce. Celá řada národních zákonů členských států, které byly v posledních letech schváleny, vychází ze společné evropské legislativy a většinu potřebné terminologie lze snadno dohledat právě na EUR-Lexu. Podívejme se na příklad.

Skutečným majitelem se od 01.01.2017 pro účely ZoLVTČ rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Má se přitom za to, že při splnění těchto podmínek je skutečným majitelem u obchodní korporace ta fyzická osoba, která (…). 

Tento text budeme překládat do angličtiny. Zkušený právní překladatel zbystří hned u prvního pojmu: kdo je myšlen skutečným majitelem? Stačí rozsluštit zkratku ZoLVTČ: zákon o legalizaci výnosů z trestní činnosti, a ve sbírce zákonů online, například na webu Zákony pro lidi si k tomu vyhledat příslušný dokument. Hned v prvním paragrafu najdeme odkaz na evropskou legislativu. A jsme doma: víme, že český zákon vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849, kde také s největší praveděpodobností najdeme pojem skutečný majitel.

V tomto případě známe nejen klíčové slovo, ale také typ dokumentu a jeho číslo, jsme tedy naprosto v luxusní situaci.

Vyhledávání v EUR-Lexu

Eur-Lex umožňuje tři režimy vyhledávání: jednoduchý, pokročilý a pro odborníky, dostupný pro přihlašené uživatele. Registrace účtu se rozhodně vyplatí, umožňuje totiž nastavení preferencí vyhledávání, mj. výchozího jazyka a dvou alternativních jazyků, ukládání výsledků apod.

Jednoduchý režim

V jednoduchém modu stačí využít vyhledávací tlačítko nahoře a zadat hledaný výraz: slovo, frázi, celexové číslo nebo deskriptor.

Celex byl předchůdce Eur-Lexu. Celexové číslo má tu výhodu, že je univerzální: umožňuje jednoznačně identifikovat všechny dokumenty v databázi, bez ohledu na jejich jazykovou verzi. Typický formát celexového čísla je např. 31995L0046, přičemž první řada čísel označuje rok vydání (1995), L znamená řadu dokumentu (v tomto případě právní předpisy) a druhá řada čísel zastupuje číslo směrnice, nařízení apod.

Deskriptor je číslo, které označuje typ dokumentu, například smlouvu, právní předpis, judikaturu apod. Podrobný seznam deskriptoru najdete zde.

Do políčka vyhledávání zadáme hledané výrazy. Pro přesnou shodu použijeme uvozovky “ ”, pro nahrazení 0 až libovolného počtu znaku použijeme hvězdičku *, pokud chceme nahradit jeden znak v hledaném výrazu, použijeme otazník ?.

Podívejme se tedy na “skutečného majitele”. Pokud do vyhledavače zadáme frázi v uvozovkách (pro přesnou shodu), systém nám vyjede 5 výsledků. Abychom si upřesnili jejich relevanci a zjistitli, zda se jedná o směrnici, stanovisko nebo jiný dokument, stačí se podívat na název dokumentu, jeho celexové číslo nebo formu uvedenou dole.

Pokud známe číslo konkrétního dokumentu, do polička vyhledávání samozřejmě stačí zadat „2016/849“.

Pokročilý režim

Pokročilý režim lze použít jak pro upřesnění terminologie, tak pro dohledání konkrétního dokumentu pomocí specifických vyhledávacích kritérií. Pokud hledáte termín, o němž víte, že se objeví v mnoha dokumentech a kontextech, chcete ale získat překlad pro konkrétní kontext, použijte pokročilé vyhledávní s použitím upřesnujících a vylučovacích kritérií. Příklad:

V rámci programu rozlišujeme dva základní typy projektů vytvářejících příjem:

– projekty vytvářející čisté příjmy dle čl. 61 Obecného nařízení 

– projekty vytvářející tzv. jiné peněžní příjmy

Jedná se o projekty vytvářející čisté příjmy po skončení realizace, jejichž celkové způsobilé výdaje přesahují 1 mil. EUR.

Tento text chceme přeložit do polštiny. Bude potřeba dohledat pojmy „čisté příjmy“, „jiné peněžní příjmy“ a „způsobilé výdaje“. Tušíme, že pojem „čisté příjmy“ je natolik obecný, že se může vyskytnout v desítkách dokumentů. Zároveň ale známe kontext: program přeshraniční spolupráce mezi Polskem a Českou republikou, víme také, že text odkazuje na jakési obecné nařízení. Pro upřesnění vyhledávání zadáme dvě klíčové fráze a zvolíme typ dokumentu.

Prvním a nejrelevantnějším výsledkem bude Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, které upravuje mimo jiné finanční záležitosti projektů realizovaných v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ve dvojjazyčném zobrazení dokumentu (viz níže) snadno dohledáme jak pojem „čisté příjmy“, tak jeho polský protějšek.

Pokročilý mod vyhledávání se bude hodit i v případech, že hledáme konkrétní dokument nebo třeba pro účely právního překladu chceme zjisitit, zda mezi Českou republikou a Polskem existuje nějaká dohoda o právní pomoci v insolvenčním řízení, uzavřena po roce 2004. Mezi typy dokumentů stačí vybrat například mezinárodní smlouvy a pak zadat upřesňující kritéria.

Zobrazení dokumentu v EUR-Lexu

EUR-Lex umožňuje zobrazení dokumentu v jednom až tří jazycích. Stačí v rozbalovacím menu zvolit požadované jazyky a kliknout tlačítko Zobrazit.

Vyhledávání v dokumentu v EUR-Lexu

Přímo v dokumentu lze snadno vyhledávat pomocí klávesové zkratky Ctrl+F.

EUR-Lex je jenom jeden z mnoha nástrojů, které překladatelům zabývajícím se problematikou Evropské unie a právními překlady usnadňují život. Pokud se chcete dozvědět více o ostatních databazích, přečtěte si tento článek na Translatoblogu.