Skip to main content
CenotvorbaPro překladatelePro tlumočníky

Jaké výhody přináší přímý kontakt mezi překladatelem a zákazníkem?

By 10. 2. 201514 června, 2022No Comments5 min read

Téma dnešního článku navazuje na sérial k trendům na překladatelském trhu. Překlad je stále častěji vnímán jako pouhé zboží nebo komodita (určité množství přeložených slov a stran prodáváme za určitou cenu, ideálně co nejnižší). Nepředchází jej žádná analýza určení a účelů překladu nebo speciálních potřeb klienta, což nakonec vede k představě, že se jedná o nenáročnou službu, kterou může vyhotovit každý.

 

Ovšem v mnoha situacích překlad nelze pojmout jako komoditu sestávající z přeložených jednotek. Jako příklad uveďme transkreaci, tedy službu na pomezí překladu a copywritingu (reklamní hesla, obsah webu). Často jsou nutností doprovodné konzultace, jak je tomu v případě textů s terminologií odsouhlasenou zadavatelem, respektive zvolenou na základě referenčních podkladů.

Před několika týdny jsem pracovala na velmi obsáhlé a složité zakázce související s Operačním programem přeshraniční spolupráce. Jednalo se o vypracování dokumentu (cca 300 NS) v češtině a polštině. Dvojjazyčné vyhodnocení se dále posílalo na příslušná ministerstva a mělo klíčovou váhu pro úspěch celé koncepce. Práce na zakázce zahrnovala nejen překlad a korektury jednotlivých kapitol, ale také srovnávací analýzu dostupných podkladů v polštině (legislativa EU, rozhodnutí, dopisy, prezentace apod.), konzultace se zadavatelem, který postupně schvaloval navržená terminologická řešení, dále četné úpravy textu, a také – těsně před odevzdáním – společnou kontrolu dokumentu, vyřešení nesrovnalostí a rychlé dopřeložení příloh, na něž se v celém procesu zapomnělo. Se zákazníkem jsme si napsali několik desítek emailů.

Dokážete si jako klient představit, že tyto úkoly řešíte prostřednictvím překladatelské agentury? Pošlete email projektovému manažerovi, který jej případně přepošle dále tlumočníkovi, který na vás nemá přímý kontakt, a tak si vesele píšete, zatímco vás tlačí termíny. V tom lepším případě za dodatečné konzultace nezaplatíte, celý proces se však neuvěřitelně zpomalí. Pokud bude manažer laxní, neochotný nebo příliš vytížený, tak se překladatel ani nedozví, že se nějaký problém objevil.

Proč se tedy vyplatí zvážit situaci a investovat do kvalitnějšího a komplexnějšího řešení, které – nutno dodat – nemusí jít ruku v ruce s vyšší cenou?

 

Profesionál bere plnou zodpovědnost za svou práci

V případě spolupráce 1:1 je úroveň zodpovědnosti překladatele vyšší. Není to jen o větší finanční motivaci, ale především o přímém obchodním (často rovněž přátelském) vztahu, který s sebou nese větší psychologickou angažovanost.

Díky automatizaci procesu zadávání a správy zakázek pomocí stále  populárnějších aplikací (viz zde) profesionálně spravovat větší projekty můžou i freelanceři.

 

Profesionál vám poradí v případě pochybností

Práce na překladu by měla začít otázkou: proč to chcete vlastně přeložit? Chcete dosáhnout vyšší návštěvnosti svých webových stránek? Plánujete získat nové klienty na cílovém trhu? Na kvalitě tohoto překladu záleží úspěšnost celého projektu? Kdo je cílová skupina, kde se to bude zveřejňovat, v jaké podobě? Celý proces tak zahrnuje nejen překlad, ale také návrhy, průběžné konzultace a diskusi, a také – v případě klientova zájmu – doprovodné služby.

Zákazník velmi často sám neví, co přesně potřebuje. Naším úkolem je vysvětlit mu, co je zbytečné, a co naopak nutné. Příklad: klient má na překlad webové stránky, je třeba mu poradit, proč je důležité, aby texty a nadpisy měly přibližně stejnou délku jako ve zdrojovém textu, proč je důležité web před spuštěním jazykově otestovat apod.

Odborné poradenství k překladu zdarma považuji za samozřejmost. Profesionální překladatel dokáže nastavit cenu tak, aby zahrnovala případné časové náklady vynaložené na dovzdělání v oboru (četba odborné literatury a referenčních materiálů) nebo stručné konzultace s klientem.

 

Komu se to vyplatí?

Vyplatí se to především zákazníkovi: cena nezahrnuje agenturní marži, zahrnuje však odborné poradenství k zakázce. Díky investicím do softwaru, vyšší efektivitě a nižší nákladnosti (CAT nástroje, aplikace na správu zakázek) překladatel může snížit své sazby, aniž by tím přicházel o zisk.

Vyplatí se to také překladateli, který může nabídnout vyšší cenu, stále však výhodnou pro klienta.

 

Kdy se pro toto řešení rozhodnout?

  • máte obecnou představu o překladu, chtěli byste ji však podložit názorem odborníka
  • nepotřebujete překládat jednoho textu do mnoha různých jazyků
  • na kvalitě překladu záleží úspešnost celého projektu a jste ochotni do toho investovat trochu vlastního času
  • překlad zahrnuje prvky copywritingu
  • překlad zahrnuje odbornou terminologii, ve které se vyznáte a nad kterou chcete mít kontrolu