Skip to main content
Jak na polský trhExpanze do PolskaExpanze do zahraničíPolštinaPro zákazníky

Kulturní rozdíly mezi Čechy a Poláky

By 14. 10. 201919 listopadu, 2022No Comments5 min read

Polsko a Česká republika jsou sousedé a členové EU s podobným jazykovým a kulturním zázemím. Kdybyste se však průměrného Čecha a Poláka zeptali, co o svém protějšku vědí, dozvíte se většinou něco negativního.

 

Negativní stereotyp

Češi jsou zákeřní a falešní – řekne Polák. Poláci kradou, prodávají nekvalitní zboží a jsou bigotní –řekne Čech. Česko-polský negativní stereotyp má mnoho příčin:

  • historické důvody (konflikt o Těšínské Slezsko)
  • nezájem o okolí, nedůvěřivost (u Čechů)
  • nekritická zakoukanost do Západu, přehlížení menších sousedů (u Poláků)
  • mediální obraz sousední země
  • kulturní rozdíly mezi oběma zeměmi

Kulturní rozdíly mezi Českem a Polskem

Jak Češi vytočili polské manažery

Představte si následující situaci: do místní pobočky velké česko-polské společnosti dorazí na důležitou poradu polské vedení. Všichni mají obleky, košile, kravaty. Připravili profi prezentaci. Prezentace se průběžně tlumočí do češtiny.

Proti ním sedí posluchači – Češi. Zaměstnanci i manažeři jsou neformálně oblečení. Neustále vtipkují. Když mezi oběma skupinami dojde ke tření, jeden z Čechů hodí poznámku, že není potřeba tlumočit, přestože z průběhu debaty je zřejmé, že jim polští partneři opravdu nerozumějí. Porada se tak protáhne do pozdních odpoledních hodin.

Obě strany odchází nespokojené.

Poláci s dojmem, že druhá skupina nerespektovala pravidla porady („nezajímá nás, že nám nerozumíte“), byla neochotná a laxní, že celé setkání nebrala vážně (vtipy, ležerní atmosféra).

Čechům přijde, že návštěva je arogantní a namyšlená, formální a odtažitá (nereaguje na vtipy), dělá dusno, nerespektuje jejich čas („my jim opravdu rozumíme, nač to protahovat nějakým tlumočením“).

 

Polsko: hierarchická kultura

Zkusme tento příběh rozebrat a vysvětlit teorií kulturních typů. Přišel s ní americký poradce Richard Gesteland.

Rezervovanost Poláků, jejich verbální zdrženlivost v oficiální situaci, „nadřazené“ chování vůči zaměstnancům představují hierarchický typ kultury. Tím, co je pro ní typické, je silný kontrast mezi chováním lidí v soukromém prostředí, ve společnosti rodiny a přátel, a sociální interakcí v oficiálních situacích, například v zaměstnání. Pro tento typ je také příznačná záliba k složitým rituálům (např. zdlouhavé úvody k jednání).

S hierarchickou kulturou obvykle souvisí hluboká sociální stratifikace a větší odstup mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci. I mzdové rozdíly mezi vedoucími a zaměstnaneckými pozicemi jsou v Polsku větší než v ČR. Společenská nerovnost v polské kultuře historicky vychází z propasti mezi aristokratickou třídou a chudými rolníky.

 

Česko: rovnostářská kultura

Protějškem hierarchické kultury je rovnostářská kultura, kterou Češi povětšinou představují. Její zástupci se vyhýbají rituálům a komunikaci zjednodušují, tolik se neupínají na svůj status a necítí potřebu jej neustále zdůrazňovat. Výjimkou je používání titulů, což je v Česku německá tradice.

Uvolněné chování a vtipy se nepovažují za nedostatek respektu, spíše za pokus o vybudování přátelské a odlehčené atmosféry.

Nutno dodat, že zatímco čeští podnikatelé často zvou své obchodní partnery do hospody na oběd nebo posezení u piva, pro spoustu Poláků je po stále nemyslitelné: pracovní a soukromé prostředí se tam prostě odděluje mnohem striktněji.

Pro někoho, kdo vyrůstal v hierarchické kultuře může být výše popsané chování příliš neformální až hrubé. Vyhýbaní se rituálům je pro ně nedostatek respektu.

 

Jakou povahu mají Poláci?

Vzteklouni s poker face

Češi své severní sousedy často považují za nespolehlivé, úskočné a agresivní, za někoho, kdo se řídí pocity (což je typické pro emocionální kulturní typ), moc však nedají na logická a racionální řešení.

Je pravda, že Poláka vyvedete z míry snadněji než Čecha. Zajímavé ale je, že tyto vlastnosti (prudkost, emocionalita) se u Poláků často skrývají za prkennou tváří a chladnou slušností. Poláci si v byznysu mnohem více hlídají fazónu.

 

Pracanti

Dalším zajímavým mezikulturním rozdílem je vztah k pracovnímu nasazení. Poláci jsou jednou z nejlevnějších pracovních sil v EU, nezaměstnanost je tam o něco vyšší než v ČR, stejně jako konkurence na pracovním trhu. Pracovní doba je méně flexibilní než v Čechách, běžná je práce o víkendu.

Plná hospoda ve 12:00 nebo prázdná kancelář v pátek odpoledne je pro Poláky vždy překvapením: jak to, že nejsou v práci?! Čechům naopak přijde zvláštní, že si Poláci neumí užít volno; sport, výlety nebo chalupaření tam zatím nejsou běžným způsobem trávení víkendů. I toto se však rychle mění a nová generace začíná mít jiné priority než jejich starší kolegové nebo rodiče.

 

Víc o polske mentalitě najdete v tomto článku:

Expanze do Polska: 10 věcí, které musíte vědět, než vstoupíte na polský trh

Jak vycházet s Poláky

Obchodní vztahy napříč kulturami se neobejdou bez kompromisů. Vypracujte spolu zvyky, které budou vyhovovat všem.

Kulturní rozdíly berte jako dané. Nervózní pokukování na hodinky nebo naopak suchý formalismus nejsou myšleny nijak špatně. Jakmile si to uvědomíte a pokusíte se poznat druhou stranu, jednání s polským partnerem bude pro vás nejen snazší a příjemnější, ale také efektivnější.

 

Potřebujete poradit? Pořádám školení v oblasti kulturních rozdílů v byznyse a mezikulturního managementu.