Skip to main content
Jak na polský trhExpanze do PolskaExpanze do zahraničíPolštinaPro zákazníky

Kulturní rozdíly mezi Čechy a Poláky

By 14. 10. 202212 ledna, 2023No Comments6 min read

Jsou kulturní rozdíly v komunikaci a obchodním styku důležité? Jací jsou Poláci a polská mentalita? Můžou být sousední národy tak rozdílně?

 

Narodila jsem se v Polsku. V Česku žiji skoro 15 let. Československo, a pak Českou republiku jsem díky babičce usazené na Kladsku pravidelně navštěvovala od mala. Češtinu jsem studovala a živím se jako překladatelka a tlumočnice polštiny. Měla jsem pocit, že mě po stěhování do ČR nic nepřekvapí.

Bylo tomu přesně naopak.

Zjistila jsem, že se Češi chovají a komunikují úplně jinak než Poláci. Jak je vůbec možné?

Je to jednoduché: můžou za to historické faktory a mnohaleté kulturní vlivy. Zatímco se Čechy brzo ocitly a na celá století zůstaly v německy mluvící a smýšlející části Evropy, Polsko byl obrovský nezávislý stát, kde se stýkala Západní a Východní Evropa. V Čechách a na Moravě převládali měšťané, zatímco v Polsku byla feudální společnost rozdělena mezi aristokracii a šlechtu na jedné straně a chudé robotníky na druhé.

Hraje to vůbec nějakou roli dnes, v 21. století?

Ano.

1. Kulturní rozdíly v komunikaci

Kulturní rozdíly v byznyse hrají velkou roli a není radno je opomíjet.

Když se v roce 2006 mezinárodní poradenská společnost Accenture obrátila na vrcholový management mezinárodních korporací s otázkou, co rozhoduje o úspěšné integraci při globálních fúzích a akvizicích, ukázalo se, že nejzásadnější je vyřešit potíže s kulturní integrací.

 

 

Na jaké problémy firmy naráží během globálních akvizic a fúzí? Většina dotazovaných odpověděla, že je to odlišný komunikační styl.

 

Podívejme se tedy na rozdíly mezi Čechy a Poláky z těchto čtyř úhlů pohledu: komunikační styl, přístup k plnění úkolů, přístup k řešení konfliktů a způsob rozhodování.

 

2. Jací jsou Poláci?

Komunikační styl v polské kultuře

Komunikace může být nízkokontextová nebo vysokokontextová.

U té první je srozumitelnost vždy na prvním místě. Důležité je to, co bylo řečeno narovinu. Příklad: americká kultura.

U té druhé význam sdělení závisí na jeho kontextu, komunikační situaci, společenském postavení mluvčích, jejich skrytých zájmů a mnoha dalších faktorů. Typický příklad: Japonsko. Mnoho vysokokontextových kultur miluje sarkasmus a ironii. Příklady: Velká Británie, Česko.

Jak je na tom Polsko? Polská kultura je spíš nízkokontextová.

 • Komunikace v Polsku jde bezprostřednější, spontánnější, víc na tělo. Poláci se nezdráhají říkat věcí narovinu, tak jak je cítí, zejména pokud jde o kritiku. Tam, kde by Čech řekl nic moc, Polák řekne beznadziejne, chujowe, masakra
 • Na druhou stranu Poláci umí být nadšení. Když jsou nadšení a mají něco opravdový zájem, chválí, jásají, povzbuzují. Takže love or hate.
 • Poláci se neomlouvají a neprosí tolik co Češi. Není to zvykem.
 • Poláci často mluví sprostě a vnímání toho, co je sprosté, je v Polsku hodně posunuté.

Přístup k řešení konfliktů v polské kultuře

Kultury dělíme na konfrontační a ty, které se otevřené konfrontaci vyhýbají. 

 • Polská kultura je jednou z nejvíc konfrontačních v Evropě. Poláci milují ideologické spory a hádky, nejen na internetu. Je to polský národní sport. Poláci si na věci rádi vytvářejí názor a s radostí se o něj dělí s okolím. I proto je polská společnost jednou z nejrozpolcenějších v Evropě.
 • Poláci když dávají negativní zpětnou vazbu, tak se do toho pořádně opřou. Má to tu nevýhodu, že s kritikou často přehánějí (proto ji berte s nadsázkou). Výhoda je zase v tom, že člověk ihned ví, že něco zvoral.

Zajímavě o řešení konfliktů, feedbacku a komunikačních stylech píše ve své knize The Culture Map Erin Meyer.

Přístup k plnění úkolů v polské kultuře

Kultury jsou lineární a flexibilní, co se vnímání času týče.

V lineárních kulturách se věci dělají pěkně popořádku. I když je většina evropských kultur lineární, v zemích s německou tradicí je tato tendence rozhodně nejsilnější.

Dale pokud jde o čas, kultury můžou být zaměřené krátkodobě nebo dlouhodobě. U těch prvních je nejdůležitější přítomnost – teď a tady. U těch druhých lidé plánují dopředu a jejich aktivity musí mít výhled do budoucna.

 • Zatímco v Česku se věci víc plánují, hodně dopředu a detailně, v Polsku se věci často dělají ad hoc. je to spíš o taktice než dlouhodobé strategii.
 • Češi jsou dochvilnější než Poláci.
 • Poláci jsou víc zaměření na krátkodobé vztahy a okamžitý profit, týká se to jak vztahů B2C, tak B2B.
 • Horké trendy, novinky, inovace – ty Poláci sledují a milují.

Způsob rozhodování v polské kultuře

Způsob řízení společnosti může být top-down nebo konsensuální. V tom prvním rozhoduje lídr, v tom druhém skupina, na základě konzultací.

Top-down model je typický pro americký styl managementu, která je v Polsku velmi populární.

Vzhledem k tomu, že CEE pobočky mezinárodních korporací, kde se tento model upřednostňuje, se nachází většinou právě v Polsku a stále víc Poláků a Polek pracuje právě v nadnárodních společnostech, stává se z toho úzus. Polská společnost je taky tradičně velmi hierarchická, což tuto tendenci posiluje.

Konsensuální model, který je běžný především pro skandinávské země a Německo, si dobře vede i v Česku.

 • Polské týmy budou víc zaměřené na plnění úkolů a výsledky (targety, KPI), i na úkor vztahů.
 • Zvykněte si, že na české ultramaratony emailů, callů a schůzek nikdo z vašich partnerů v Polsku nebude mít čas.
 • Pokud máte pocit, že nejste dostatečně vyslyšení, musíte své potřeby a nápady komunikovat důrazněji, ale být přitom velmi struční, konkrétní a konstruktivní.

 

3. Expanze do Polska

Pokud plánujete vstoupit na polský trh, ale máte pocit, že nerozumíte polské mentalitě, ráda vám pomůžu s pochopením kulturních rozdílů a principů mezikulturního managementu.

Napište mi

Pořádám konzultace a školení pro české a mezinárodní společnosti, které spolupracují s polskými partnery nebo jdou na polský trh. Mezi mými zákazníky jsou Skanska a Arjo.

 

Víc o polske mentalitě najdete v tomto článku:

Expanze do Polska: 10 věcí, které musíte vědět, než vstoupíte na polský trh

4. Jak vycházet s Poláky

Obchodní vztahy napříč kulturami se neobejdou bez kompromisů. Vypracujte spolu zvyky, které budou vyhovovat všem.

Kulturní rozdíly berte jako dané. Jakmile si to uvědomíte a pokusíte se poznat druhou stranu, jednání s polským partnerem bude pro vás nejen snazší a příjemnější, ale také efektivnější.