Skip to main content
Pro překladatelePro tlumočníkySoudní překlady a tlumočení

Právní překlady – zdroje, reference, terminologie

By 1. 3. 201714 června, 2022No Comments10 min read

Každý, kdo kdy přišel do styku s právním překlady, si uvědomuje, jak důležitá je v tomto případě sémantická a právní interpretace textu, čili analýza a výklad pojmu zakotveného v daném jazykovém prostředí a pak dohledání co nejpřesnějšího ekvivalentu v odlišném právním kontextu.

V praxi to vypadá tak, že když překládáte právní text, více času strávíte dohledáváním terminologie a vyhodnocováním relevance podkladů než překládáním jako takovým. Proto je obzvlášť důležité najít si spolehlivé a uživatelsky přívětivé zdroje. Může se jednat o internetové výkladové nebo překladové slovníky, předpřipravené tematické glosáře a překladatelské paměti, databáze či interaktivní vzory právních dokumentů.

V tomto článku se s vámi podělím o několik tipů na zdroje, které používám při své každodenní překladatelské praxi. Přestože se mé zkušenosti víceméně omezují na polštinu, češtinu a angličtinu, tedy mé pracovní jazyky, většina odkazů se bude hodit všem, kdo pracují alespoň s jedním jazykem Evropské unie.

1. Legislativa a judikatura

EUR-Lex a JURE

Pokud jde o zákony platné v zemích EU, EUR-Lex je naprostý základ a téměř neomezená databáze s všestranným použítím. Chcete vědět více? Podívejte se do mého průvodce EUR-Lexem pro překladatele. JURE je součástí systému EUR-Lex. Jedná se o rozsáhlou databázi rozsudků a rozhodnutí soudů členských zemí EU, Islandu, Norska a Švýcarska a Soudního dvora EU. Vyhledávání funguje podle stejných principů jako ve všeobecné databázi. U každého výsledku je upřesněno, zda se jedná o rozsudek, rozhodnutí, stanovisko, názor atd.

JuriFast

Další zastávkou při vyhledávání judikátů evropských soudů by měl být systém JuriFast vedený Asociací státních rad a nejvyšších státních soudů EU. JuriFast umožňuje vyhledávání v anglickém nebo francouzském jazyce; vyplatí se znát číslo ECLI (European Case Law Identifier), identifikátor evropské judikatury.

FRA Case-Law Database

Databáze judikátů Agentury Evropské unie pro lidská práva. Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, Evropského soudního dvoru a vnitrostátní rozhodnutí soudů a zvláštních orgánů zabývajících se otázkami legislativy upravující zákaz diskriminace. Tři vyhledávací jazyky: EN, FR a DE.

BAILII

British and Irish Legal Information Institute – kompletní databáze judikátů vydaných soudy ve Velké Británii a Irsku.

JUSTIA

Databáze judikátů federálních soudů a Nejvyššího soudu USA.

2. Srovnávací glosáře a tezaury

IATE – Interactive Terminology for Europe

Tím, co právní překladatele bude na IATE zajímat nejvíce, je tzv. Vícejazyčný komparativní slovník (VJM), integrovaný soubor vícejazyčných terminologických záznamů z oblasti srovnávacího práva Evropské unie. VJM se zaměřuje na rodinné, přistěhovalecké a trestní právo a jeho rozsah se stále rozšiřuje. V IATE jako tematickou oblast zvolte číselný kód 12. Velkou výhodou je, že systém umožňuje vyhledávání nejen mezi termíny, ale také mezi zkratky, které jsou noční můrou každého překladatele. Pokud zapomenete zaškrtnout správný kód nebo si nejste jistí, kterou oblast práva zvolit, zkuste všeobecné vyhledávání a orientujte se podle kategorie uvedené nad překlady:

Vělkou výhodou IATE oproti ostatním komparativním slovníkům dostupným na internetu je, že umožňuje zkontrolovat spolehlivost termínu a zdroje. První, čeho byste si měli všimnout, je počet hvězdiček. Pokud je jich méně než čtyři, zpozorněte. Vyhýbejte se pojmům označených komentářem „Obsolete“ a malým počtem hvězdiček. Z čeho toto hodnocení vychází?

Pokud najedete kurzorem na symbol @, zobrazí se reference zdrojového nebo cílového termínu, tedy příslušný zákon, nařízení, směrnice apod. Na základě této stručné anotace jste schopni s velkou pravděpodobností určit, jestli je pro vás daný pojem relevantní nebo nikoliv.

Uprostřed se nachází ikonka, která zobrazuje kontext. Ty nejspolehlivější termíny mají k dispozici zdroj, kontext a poznámku (úplně vpravo).

Po rozkliknutí úplných informací o heslu najdete doplňující informace o souvisejících pojmech (v případě opatrovnictví: nezpůsobilá zletilá osoba, chráněná zletilá osoba), nadřazeném pojmu (ochrana nezletilé či zletilé osoby, která není způsobilá k právním úkonům) a podřazeném pojmu (opatrovník). V této sémantické síti snadněji ukotvíte hledaný termín a upřesníte si jeho význam. Pokud jde o legislativu, u spolehlivých pojmů je k dispozici jak zdroj termínu, tak zdroj kontextu, přičemž se v ideálním případě jedná o tentýž dokument.

Nevýhody? IATE má co dohánět v oblasti trestního práva, které se zákeřnými termíny jen hemží. Dalším mínusem je dezaktualizace některých pojmů po novele českého občanského zákoníku. Mnoho pojmů totiž NOZ vůbec nezohledňuje.

Na závěr jedna obrovská výhoda. Databázi IATE si můžete zcela zdarma stáhnout! Vyberte zdrojový a cílový jazyk, vytvoříte glosář, stažený soubor nahrajte do CATu jako terminologickou databázi. Postup jak stáhnout IATE.

EuroVoc – Mnohojazyčný tezarus Evropské unie

EuroVoc je další z glosářů Evropské unie, který zahrnuje oblast práva. Přiznám se, že k mým oblíbeným rozhodně nepatří. EuroVoc lze využívat jak online (vyhledávání podle hesel a procházení podle témat), tak offline (různě řazené seznamy nebo XML ke stažení). Terminologicky je EuroVoc v mnoha případech duplicitní vůči IATE, databáze je skrovnější. Výhodou může být některých případech možnost procházet ji podle témat, ve formě přehledného „stromu“. Po rozkliknutí jednotlivých termínů zobrazí se překlady do všech jazyků EU.

United States Courts Glossary of Legal Terms

Na webových stránkách většiny amerických soudů najdete ke stažení glosáře právní terminologie v angličtině. Většina z nich je bohužel jednojazyčná, takže z hlediska terminologie v CAT nepoužítelná, avšak jako reference a východisko k dalšímu hledání bohatě stačí.

Na stránách Superior Court of California v Sacramentu jsem našla tyto dvoujazyčné glosáře, které zohledňují většinu světových jazyků, jako je třeba španělština, ruština nebo čínština. Překladatelé jazyků EU v tom moc nepochodí, ale milé překvapení čeká rumunštináře. Z těchto podkladů si s minimální námahou vyrobíte vlastní editovatelný bilingvní glosář pro CAT.

Gazeta Prawna – Encyklopedia Prawa

Velmi přehledný vykladový glosář právních pojmů pro polštináře. Žádné zázraky tam nečekejte, je to spíš základní pomůcka.

3. Vzory právních formulářů

E-justice – dynamické formuláře

Tuto stránku by si měli do oblíbených přidat všichni soudní tlumočníci, kteří pracují s jazyky EU. Přehledná databáze obsahuje desítky interaktivních formulářů, které evropské soudy a státní zástupitelství využívají v mezinárodním právním styku ve věcech občanských, obchodních, rodinných a trestních. Najdete zde například formulář žádosti o právní pomoc, formulář vydání evropského platebního rozkazu či exekučního titulu, fomulář pro vymáhání výživného v zahraničí atd.

Nedávno mi ve schránce přistála tučná obálka od soudu se žádostí o překlad návrhu na vydání evropského platebního rozkazu v polštině. Nutno zdůraznit, že tyto formuláře jsou většinou velmi obsáhlé, tak pokud byste to všechno měli překládat sami, zblázníte se. Stačí použít vyhledávací zkratku „evropský platební rozkaz site:https://e-justice.europa.eu„, případně jít na přímo na stránky a v levém sloupci kliknout na „Dynamické formuláře„. Nemusíte ani znát přesné znění názvu formuláře v cílovém jazyce.

Formuláře lze vyplnit a poslat online, nás ale více zajímá možnost stáhnout si editovatelné PDF. Když kliknete na ikonku, zobrazí se menu dostupných jazyků, což jsou většinou všechny úřední jazyky EU.

Pokud systém hlásí, že daný formulář není ve zvoleném cílovém jazyce dostupný, zkuste přepnout jazyk stránek na cílový jazyk dokumentu, vraťte se na domovskou stránku a ještě jednou vyhledejte v databázi.

4. Překladatelské paměti

DGT-Translation Memory

Pro účely právního překladu nejvíce využíjete obří TM Generálního ředitelství pro překlady. Díky tomu, že je překladatelská paměť ve formátu TMX, nahrajete ji jak do Tradosu, tak do MemoQ či Wordfastu, aniž by bylo potřeba cokoliv konvertovat. Podrobný postup pro stažení a nahrání TM do CATu najdete přímo na stránkách EU Science Hub, je to ale takové suché, mnohem jednodušší bude podívat se na tutorialy od CAT Guru: jak vytvořit DGT TMX na Windows nebo jak vytvořit DGT TMX na MacOS.

TTMEM

TTMEM jsou komunitní stránky s ne zrovna nejpřívětivějším layoutem, když už se ale překopete přes zastarale vyhlížející katalogy, objevíte poměrné velké zásoby překladatelských pamětí a glosářů. Pro stažení je nutno se přihlásit, je to bezpečné, stránky neotravují spamem. Hlavním jazykem je zde samozřejmě angličtina, takže byste zde marně hledali například polsko-českou TM, našla jsem tam ale dost slušnou EN-PL TM v oblasti práva. Nutno mít na paměti, že se jedná o uživatelské TM, které nikdo oficiálně neschváluje, takže sem tam nějaká chyba se přece jen vyskytne.

5. Oficiální stránky úřadů

Na závěr pár odkazů na webové stránky státních úřadů, kde s trochou úsilí najdete i právní terminologii, hlavně v oblasti obchodního práva, zákona o zadávání veřejných zakázek, zakládání společnosti atd. Tento seznam berte spíš jako volnou inspiraci k vyhledávání nikoliv kompletní výčet.

Polský Urząd Regulacji Energetyki a jeho český protějšek, Energetický regulační úřad.

Polský urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów a český Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Převodníky Českého statistického úřadu: Correspondence Table NACE obsahuje názvy všech podnikatelských činností v angličtině. Zachrání vám to život, pokud budete český výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku překládat do angličtiny. Ostatní soubory obsahují seznamy činností v češtině, používám je při překladech polských výpisů z národního rejstříku (odpis aktualny z KRS), orientuji se podle čísel. Zase velká časová úspora.

Máte nějaké vlastní tipy na zdroje právní terminologie? Podělte se o ně na Facebooku.