Co je transkreace?

Transkreace (ang. transcreation) je kombinace překladu (translation) a tvůrčího psaní (creation). Jedná se o adaptaci sdělení z jednoho kulturního kontextu do druhého, tak aby vyvolávalo stejné emoce a asociace. Výsledek musí být:

  • vhodný a srozumitelný v daném kulturním a společenském kontextu
  • co nejčtivější
  • performativní, má tedy vést čtenáře k tomu, aby něco udělali, například koupili si zboží


Dovolím si odplout do ligvistických vod a oprášit pojem "konotace", tedy obecně srozumitelné a sdělitelné emocionální a kulturní asociace, které se nabalují kolem doslovného významu daného slova nebo fráze. Transkreace pro mě spočívá právě v převodu těchto kontací mezi dvěma jazyky.


Abychom se zpátky vrátili na zem, představte si, že ve společnosti vyprávíte vtipnou historku s pointou. U stolu sedí lidé z různých zemí. Pokud nechcete být za suchara, tak vám přece nejde o to historku převyprávět doslova a pak společníkům vysvětlit, proč vám přijde vtipná, ale o to, aby se všichni přítomní upřímně zasmáli. Abyste neplácli něco, co by publiku přislo nemístné, musíte znát jak výchozí, tak cílový kulturní kontext. Aby to mělo říz, musíte umět poutavě vyprávět. 


Nabízím transkreaci z polštiny, češtiny a angličtiny, do polštiny a češtiny.


Kdy byste si měli raději objednat transkreaci než překlad?

  • branding
  • reklama
  • tiskové zprávy
  • blogové příspěvky
  • příspěvky na sociálních sítích


Jak objednat transkreaci?

Zašlete mi zdrojový text a popište svoje požadavky: cílový jazyk, cílové publikum, účel a druh publikace (web nebo tištěné propagační materiály). Obratem se ozvu a probereme vaše představy. Nezapomeňte, že zdrojový a cílový text se mohou podstatně lišit jak co do rozsahu, tak co do struktury.Kolik stojí transkreace?

Vzhledem k tomu, že transkreace je do velké míry založena na plánování a rešerši a jenom částečně na psaní, upřednostňuji hodinovou sazbu, ceny začínají na 1500 Kč + DPH. Pro detaily mne kontaktujte.

Reference klientů

Review
Paní Marciniak přeložila několik desítek příspěvků na náš firemní blog Whitepress.net. Články se v podstatě musely napsat znovu a přizpůsobit českému kulturnímu kontextu a trhu. Bez know-how v oblasti online marketingu, SEO nebo PR by si z toho čtenáři nic neodnesli. Články na blogu musí být čtivé, poutavé. Oba tyto požadavky se očividně podařilo splnit, protože náš blog v češtině má velkou návštěvnost.
Dorota Gryglak, projektová manažerka WHITEPRESS

Poptávka