6 kroků k úspešné lokalizaci webu

6 kroků k úspešné lokalizaci webu

V předchozím článku jsme si řekli, co je základní lokalizační sada a jaké informace potřebujete k tomu, abyste s lokalizací mohli vůbec začít. Na těchto základech lze stavět. Co a v jakém pořádí?


Lokalizační projekt lze rozdělit do několika fází. Pokud nepracujete pro velké korporace, které na to mají nastavené vlastní procesy, v 99 % případů to budete vy, kdo bude zodpovídat za zajištění celého procesu, od vytvoření projektového portfolia až po testování.


Portfolio lokalizačního projektu


Je zcela na vás, jaký formát portfolia zvolíte. Jde o to, aby šlo sdílet s klientem nebo ostatními členy lokalizačního týmu (ruční poznámky v tomto případě nedoporučuji), aby bylo editovatelné a přehledné. Hodí se jednoduchá excelová tabulka, aplikace typu Trello nebo myšlenková mapa.

Co by mělo obsahovat portfolio a proč jej vůbec vést?

 • Organizace a uspořádání:
  • Nezapomenete na žádný úkol.
  • Všechny projekty a všechny klienty máte na jednom místě, můžete jednoduše procházet projekty a vzájemně je srovnávat.
  • Do portfolia můžete přidávat komentáře týkající se problematických míst (styl a tonalita textu, odborná terminologie, obsah, který se nepřekládá, nevyřešené otázky, chybějící podklady).
 • Plánování:
  • Snadno určite rozsah projektu, požadavky na dodání (například formáty souborů) a vzájemné vazby mezi jednotlivými fázemi a úkoly.
  • Můžete si tak vytvořit standardní projektovou šablonu, která vám poslouží u mnoha dalších projektů.
  • Můžete sledovat čas a procento realizovaných úkolů.
 • Odhad a vyhodnocení
  • Na základě sledování odpracovaného času snadno určíte podmínky dodání (zejména termíny a ceny) dalších částí projektu nebo nových zakázek obdobného typu.
  • Budete schopni odhadnout rozsah překladu v rámci lokalizačního projektu, ještě než na něm začnete pracovat.

Přesnější odhad a předpřiravené projektové šablony znamenají obrovskou časovou úsporu, kterou můžete investovat do detailnější terminologické rešerše nebo zevrubnější přípravy lokalizační sady.


Zajímalo by vás, jak takové portfolio přesně vypadá? Stavte se na mém workshopu 19. a 20 května


Po vytvoření projektového portfolia můžete přejít do jednotlivých fází projektu.


1. Rešerše


 • Prvním krokem, kterým každá lokalizace začíná, je vytvoření lokalizační sady, tedy zjištění klientových požadavků, charakteru podnikání, sdělení značky, komunikačního stylu, a samozřejmě také samotného produktu nebo služby.
 • Následuje technická příprava, kdy se vytvoří lokalizační balíček, tedy složka se soubory určenými k lokalizaci, zvolí se vhodný nástroj (offline nebo online aplikace), formát výstupů (kompatibilní s klientovým CMS nástrojem), a také určí lokalizační tým.
 • Pak je potřeba určit přesný rozsah lokalizovaného obsahu. Co se většinou překládá? Textové řetězce, právní texty, marketingové texty, produktové popisky, chybové hlášky, často kladené dotazy, návody k platbě, automatické maily. V této fázi je možné klientovi poskytnout detailní kalkulaci. Z tohoto kroku je také patrno, že v případě lokalizace nejde jednoduše nastřelit finální cenu. I kdyby se jí klient sebevíc dožadoval, z podstaty věci nejste ji schopni v počátečních fázích lokalizačního procesu sdělit.
 • Následně spolu se zákazníkem určíte podrobnou projektovou strategii. Práce se rozdělí do jednotlivých balíčků a souborů (např. právní obsah nebo chybové hlášky). Dohodnete se na finální podobě lokalizační strategie: vytvoří se persony, stylistická příručka, terminologické glosáře, SEO manuál apod. Je vhodné, aby tyto podklady byly schválené klientem. Co dělat v případě, kdy na straně zákazníka nikdo neovládá jazyk, do kterého překládáte? Já si většinou vypomáhám zpětným překladem do klientova jazyka.
 • Na základě zkušeností a projektového portfolia určíte předběžné termíny odevzdání jednotlivých balíčků.2. Spuštění projektu


V této fázi zastáváte roli projektového manažera i překladatele. Musíte sami odhadnout a určit si realistické termíny, které následně zašlete klientovi v emailu, jímž oficiálně zahájíte realizaci projektu. 

Tento email bude obsahovat:

 • seznam balíčků a termín jejich dodání (zde vám bude po ruce porftolio, ze kterého to jednoduše překopírujete)
 • seznam úkolů, které je potřeba řešit z hlediska projektového řízení, například předběžný termín nahrání obsahu na testovací verzi stránek, otevřený seznam doplňujících dotazů a komentářů apod.
 • schéma provázanosti jednotlivých úkolů, například dodání produktových manuálů nebo fotek k překladu produktového obsahu, dodání chybějících podkladů apod.
 • seznam klíčových slov pro SEO
 • glosář odborných pojmů 

Na tento email bude navazovat další emailová komunikace, status updates, vyúčtování a tak.


3. Implementace


Zde přecházíte do fáze, kdy jste jako překladatelé konečně zpátky ve své kůži: překlad obsahu stránek. 

Tři tipy na cestu:

 • Dodaný obsah musí být aktuální a relevant, tak abyste nepřekládali obsah, který na cílových stránkách nebude nebo už není aktivní ani na těch zdrojových (zastaralé texty, automaticky generovaný obsah z Worpress šablony apod.). Nejen to zbytečně prodraží projekt, ale také opozdí jeho dodání.
 • Výchozí formát souborů musí být kompatibilní s klientovým CMS.
 • V případě marketingových textů je vhodné vyhotovit vzorek a poslat jej zákazníkovi pro schválení a zpětnou vazbu. Málokterý překladatel je natolik schopný copywriter, aby dokázal na první dobrou pochytit správnou tonalitu komunikace značky. Pokud v dané společnosti není nikdo, kdo by to byl schopen posoudit, vhod přijde užvatelské testování typu A/B.


4. Dodání


Jakmile bude část projektu hotová, pošlete ji klientovi ke schválení. 

Status update by mel navazovat na první email, který jste odeslali při spuštění projektu. 

Pro jednotlivé balíčky opakujte kroky 1 až 4. 

Je-li to potřeba, posuňte termíny jednotlivých dodávek. 


5. Testování před spuštěním stránek


Po dodání všech balíčku následuje fáze testování, kterou by měl provést překladatel osobně a nelze si jej plést s uživatelským testováním. 

Tato fáze bývá často opomíjená, ačkoliv je podle mě klíčová. 

Po nahrání obsahu na testovací verzi stránek ověřte, zda:

 • daný překlad sedí v daném kontextu
 • fungují všechna vyskakovací okna 
 • fungují chybové hlášky 
 • fungují interní a externí odkazy
 • vám chodí automatické emaily

Všechny chyby a kontextové neshody vyfoťte jako snímky obrazovky a zašlete klientovi spolu s odkazem na stránku, na které se daná chyba vyskytla. Ideálním formátem tohoto seznamu je dokument sdílený například pomocí Google Drive (jen prosím pozor na ochranu osobních údajů), kam obě strany mohou přidávat své komentáře.

Po odstranění chyb z webu testování opakujte.


6. Testování po spuštění stránek

Po nahrání kompletního obsahu a spuštění stránek vás může čekat nepříjemné překvapení. Jako autoři daného projektu si jej chcete přidat do svých referenci, načež zjistíte, že si tam klient přidal baner nebo nějaký jiný text, který jste nikdy v životě neviděli a dost možná ho překládal Google. Tyto věci byste si mimochodem měli ošetřit v VOP nebo objednávce, protože tato praxe kazí vaše dobré jméno. 

Stává se také, že zákazník chce po spuštění stránek přidat nějaké nové texty či speciální, časově omezené nabídky. Po přeložení a nahrání na web je nutno provést další fází testování, tentokrát na ostré verzi webu (proto to spěchá). 

Osobně tuto službu poskytuji zdarma, pokud je klient obzvlášť lukrativní a spolupracuje se nám dobře, nebo za paušální cenu, pokud z toho koukají nějaké problémy.Chcete vědět, jak efektivně řídit dlouhodobé, velkoobjemové projekty? Přijďte 19. a 20. května do podolského coworku YAKO DOMA. 

Několik základních triků vám prozradím v následujícím příspěvku.