What is translation?

Translation goes with writing. A text written in one language is conveyed into another; although, it is not about single words. Contrary to math, language is not binary. Translation involves a human factor, namely a translator adding their own skill and judgment to capture the meaning and sense of the text.


I provide translations into Czech, Polish, and English language

I specialize in technical translations (power industry, transportation, engineering), legal translations, EU-related translations (structural funds and transborder cooperation), and business communication. 


Did you know: according to surveys, for 85% of customers, content in their mother tongue is the key factor leading to a purchase decision? For over 52%, language is more important than price. It is not an overstatement to say that translation is a high-return investment.


What you pay for when buying a cutting-edge translation:

  • Quality Assurance: a target text is readable for its audience and performs as expected
  • Confidence: you can understand the text properly and react appropriately
  • Time Optimization: your time is too expensive to spend figuring out Google Translate results
  • Expertise: a well-experienced language specialist helps you rework source text if needed
  • Liability: a professional translator works under NDA in line with the GDPR


Freelance translator since 2007. Read more.

Member of Association of Interpreters and Translators.


How to order a translation:

Drop me a line: describe type, purpose, and scope of the text. I will contact you ASAP and confirm my availability and expertise. My maximum performance ranges from 1,500 up to 2,500 words a day. I need a final version of the source text to estimate the price. You will be sent a purchase order.


How much is standard translation?

English into Polish or Czech: from 2.2 CZK + VAT / 1 target word

Czech or Polish into English: from 2.2 CZK + VAT / 1 target word

Between Polish and Czech: from 2.4 CZK + VAT / 1 target word

Customer Testimonials

Review
Hanna Marciniak již delší dobu překládá pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v rámci programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko a její přístup musím hodnotit velice pozitivně. Specifickou terminologii Programu si osvojila v poměrně krátké době a je velice ochotná v případech časové tísně, kdy je potřeba opravdu narychlo něco přeložit. Takto nám nikoli jednou doslova "vytrhla trn z paty", abychom stihli bilaterálně projednat a připravit dokumentaci v termínu téměř šibeničním. Jsem moc ráda, že s ní můžeme spolupracovat.
Miroslava Píšová, ministerský rada MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Review
Hanna Marciniak pro nás z češtiny, angličtiny a polštiny překládala projektovou dokumentaci k výběrovému řízení na přestavbu vodní elektrárny v Polsku. Termíny hořely, podklady se kupily, proto velmi oceňuji pohotovost překladatelky, které jsem mohl kdykoliv, i pozdě večer, zavolat a všechno probrat. Dokumentace byla velmi různorodá, od smluv a obchodních podmínek, až k technickým specifikacím objektu. Všechno zvládnuto na jedničku.
LUKÁŠ SVOBODA, vedoucí nákupního oddělení HYDROPOL PROJECT & MANAGEMENT A.S.
Review
Jako manažer společnosti BioSpherix na středoevropském trhu Hanně pravidelně zadávám na překlad do angličtiny a polštiny smlouvy, obchodní komunikaci a marketingové materiály. Momentálně pracujeme na technických překladech manuálů k biotechnologickým zařízením. Podnikám v oboru s vědeckým zázemím. Jedná se o milionové zakázky, důvěrné informace, většina překladů vyžaduje odborné konzultace s výrobcem. Neumím si představit, že bych tyto úkoly svěřoval do rukou překladatelské agentury. S jejími službami jsem nesmírně spokojen.
Daniel Soor, European Area Manager, BIOSPHERIX, LTD.

Get Estimate