Skip to main content
Pro překladatelePro tlumočníky

Kariérní růst překladatele

By 19. 6. 20179 listopadu, 2022No Comments14 min read

Důvodů, proč lidé z volné nohy časem odcházejí, je několik. Mezi nejčastější patří neuspokojivé příjmy, touha po benefitech plynoucích ze statusu zaměstnance nebo frustrace z nedostatku sociálních kontaktů. Málokdy se však mluví o vyhořelosti způsobené pocitem všudypřítomné monotonie a také dojmem, že se profesně nikam neposouváme.

Překladatelská a tlumočnická profese má oproti ostatním svobodným povoláním velkou výhodu: naše práce je jednoduše měřitelná, a to nejen z hlediska cenového ohodnocení, ale také naplánování úkolů. Většinou i bez složité strategie víme, kolik práce denně nebo týdně je třeba udělat, abychom všechno pohodlně stihli a vydělali si požadovanou částku. Náš pracovní režim tak značně omezuje sklony k prokrastinaci, minimálně u těch z nás, kterým k motivaci postačí jasné zadání a pevně daný deadline. Ideální situace, že?

Má to ale jeden zádrhel. Neumíme strategicky plánovat. Rychle si zvykneme na režim od zakázky k zakázce. Přeplněný diář na první pohled vytváří dojem úspěšné kariéry, nemusí tomu tak ale být. Po několika letech přijde pocit prázdnoty, byť jsou realizované zakázky sebezajímavější. I ten největší individualista a samorost potřebuje zpětnou vazbu. Být na volné noze rozhodně neznamená být zcela soběstačný.

Nalajnujte si to

Víte, co je ten hlavní rozdíl mezi zaměstnancem a freelancerem? Není to ani (ne)placená dovolená, ani sako versus tepláky. Podle mě je to právě úplně odlišný model kariérního růstu. V případě pracovníka je tento růst řízen zvenku, do velké míry o něm totiž rozhodují nadřízení a zaměstnavatelé, kteří na jedné straně určují limity, na druhé zaměstnancům poskytují návody, nástroje a řízené postupy, jak tohoto růstu dosáhnout.

Oproti udržované korporátní zahrádce je kariéra freelancerů divoká prérie. Někteří dosáhnou absolutní špičky v oboru během několika měsíců, jiní si celé roky udržují stejnou pozici. Čím to bude? Faktorů je spousta, specifikou oboru počínaje, přes více nebo méně dravou povahu jedince či jeho rodinné a finanční zázemí, až po náhodu. Kariérní dráhu na volné noze však lze – a jsem toho názoru, že by se i mělo – podpořit svědomitým plánováním. V tomto článku představím několik tipů, jak toho dosáhnout.

Nechte se inspirovat od zaměstnanců

Některé z těchto nástrojů lze převzít přímo z korporátního prostředí. Klasický model zaměstnavatel – zaměstnanec nabízí hned několik postupů k hodnocení a plánování kariérního růstu.

 • Na té nejzákladnější úrovni se jedná o získávání zpětné vazby od nadřízených a kolegů, ať už během pravidelných porad, či pohovorů 1:1 s team leaderem nebo vedoucím oddělení.
 • Dalším nástrojem je feedback ze strany zákazníků, který se nejčastěji provádí formou dotazníků spokojenosti rozesílaných po poskytnutí služby nebo uzavření projektu.
 • Kromě toho se ve většině korporací každoročně koná tzv. appraisal interview, během něhož zaměstnanci hodnotí realizované projekty, své silné a slabé stránky apod.
 • Podobným postupem je salary review, kdy se přímo rozhoduje o přidání na platu nebo povýšení pracovníka.
 • V neposlední řadě je korporátní realita uspořádána do přehledného systému pracovních pozic s odpovídající odměnou, který zaměstnancům usnadňuje stanovení profesních cílů a dlouhodobé plánování.

Zpětná vazba

1. Reference a recenze

Jedním z pilířů postavení freelancera na trhu jsou reference od zákazníků. Jejich funkcí je v první řadě doložit vaše profesní dovednosti navenek a získat nové zakázky, nachází však i interní využití, pokud se k nim dokážete postavit kriticky.

Jak takové reference získat a jakou mohou mít podobu?

 • Hodnocení a recenze na Moje firma na Googlu. Podrobný návod najdete zde. Uživatelé rádi hodnotí podniky, málokdy je však napadne, že by mohli napsat recenzi překladatelských služeb, nečekejte tedy a rovnou jim zašlete odkaz. Na každou recenzi reagujte, za kladné hodnocení stručně poděkujte, na negativní konstruktivně odpovězte a spor se snažte vyřešit. Pokud je klient nespokojený s kvalitou služby, doporučuji to tady příliš nerozmazávat, obrátit se na něj v soukromé zprávě a nabídnout smírčí řešení, v podobě dodatečné korektury, slevy apod.

Počet hvězdiček se zobrazí ve výsledcích vyhledávání a kladná hodnocení vypadají zkrátka dobře

 • Recenze na Facebooku. Pokud máte vlastní stránky na FB, další uživatelé vám mohou vystavit hodnocení. Platí stejná pravidla jako v případě hodnocení na Google.
 • Doporučení z první ruky na portálu Na volné noze . Velká část nových zákazníků se na mě obrací právě na základě kladného doporučení na tomto webu. Tip z knihy Roberta Vlacha: většina lidí je líná psát, a tak vám řeknou, ať si referenci napíšete sami a oni to tam jenom vloží. Nedělejte to, nebude to působit autenticky. Místo toho klientovi zajistěte podklady: napište mu do mailu, co jste pro něj konkrétně dělali, kdy to bylo, na základě čeho vás oslovil, co bylo na zakázce složitého nebo mimořádného. Hodnocení vaší práce ať napíše sám. Za čas strávený psaním reference se mu můžete odměnit drobnou slevou nebo protislužbou.

Pozice v katalogu Na volné noze se mění, velký počet kladných hodnocení je však záruka, že zákazník vybere zrovna vás

 • Klasické referenční listy na firemním papíru, s razítkem a podpisem přijdou vhod v případě výběrových řízení. Stačí jednou za půl roku, rok oslovit ty největší klienty, pro které pracujete pravidelně.

Co by měla reference obsahovat?

 • co nejkonkrétněji popisovat danou zakázku (typ služby, jazyk, přibližný rozsah)
 • hodnocení vaší práce (úroveň komunikace, dochvilnost, kvalita samotné služby)
 • vyzdvihnutí výhod, které jste klientovi poskytli
 • doporučení pro ostatní zákazníky

2. Dotazníky spokojenosti

Po uzavření projektu nebo třeba jednou za půl roku pošlete svým zákazníkům k vyplnění dotazník spokojenosti. Je tu velká šance, že díky anonymitě a přesně naformulovaným otázkám získáte věcný feedback, se kterým se dá konstruktivně pracovat. Ukázku dotazníku najdete zde.

Příprava dotazníku spokojenosti pomocí Google Forms je banální po formální stránce, 

důležitá je ale struktura otázek a kompletní vyhodnocení služby, od úvodní komunikace, až po fakturaci

Jak pracovat se zpětnou vazbou?

 • Pracovat budete s malým vzorkem odpovědi, i přesto se z nich dá odvodit obecné závěry. Zaměřte se na opakující se připomínky k vaší práci. I dvě stejné odpovědi, například že jste dvakrát neodpověděli na důležitý email, znamenají, že máte co zlepšovat. Máte opakující se problém s dodržováním termínů? Nastavte si v kalendáři sérii upozornění na blížící se deadline. Pokud klienti nejsou spokojení s úpravou textu, podívejte se na nějaké tutoriály k Office balíčku a naučte se pořádně formátovat.
 • Myslím si, že pokud jste opravdu neudělali nějaký průšvih, klienti se budou snažit být vůči vám co nejvstřícnější, i na úkor upřímnosti. Naučte se číst mezi řádky: i kdyby byla většina odpovědí kladná, zaměřte se na komentáře v bodu „jiné“, kde najdete malé vady na kráse, které vašim službám ubírají na kvalitě a brzdí váš růst.
 • Číst negativní komentáře ke své práci není příjemné, snažte se to ale brát s nadhledem a hlavně něco si z toho odnést. Často o svých slabinách ani nevíte. Pokud bych měla vyjmenovat vlastní slabé stránky, tak je to to, že příliš často předpokládám, že něco je pro klienta jasné (příplatek za expresní vyhotovení, náhrada ušlého zisku za zrušené tlumočení). Díky několika přešlapům a také zpětné vazbě se mi povedlo tuto špatnou vlastnost ukočírovat a připravit si objednávkové formuláře s výňatkem z VOP, kde tyto věci má klient černé na bílém.
 • Díky feedbacku můžete nejen opravit zjevné chyby, ale také dát svým službám přidanou hodnotu v podobě zvláštních podmínek pro stálé zákazníky, speciálních úprav textu apod.

3. Zpětná vazba v rámci komunity

Zpětnou vazbu ke svým dovednostem získáte nejen od zákazníků, ale také od zkušených kolegů a učitelů během školení, konferencí či seminářů.

Za zpětnou vazbu považuji nejen hodnocení odevzdaného úkolu nebo testu, ale také konstruktivní komentáře k realizovaným zakázkám. Nebojte se jít s kůží na trh a pokud vám to umožňuje dohoda s klientem nebo výsledky vaší práce jsou tak jako tak veřejné (třeba v případě webu), svou práci sdílejte, ptejte se na názor ostatních, učte se chybami.

Překladatelská komunita je velmi sdílná, rádi diskutujeme a byla by škoda toho nevyužít.

Milníky

Milníky jsou základ dlouhodobého plánování. Dlouhodobé plánování je základ profesního pokroku. Také to máte tak, že čím víc průběžné práce máte, tím méně se vám chce plánovat tu budoucí? Jde to samo, proč bych se měla obtěžovat nějakým plánováním? Je to cesta do pekel, protože svou práci brzo přestanu vnímat v širších souvislostech a ztratím od ní odstup, což může skončit náhlým prozřením, že se nerozvíjím, že mé příjmy už dlouho nedopovídají času, který práci věnuji, nebo že tato práce pro mě nadále postrádá smysl.

Proto je potřeba plánovat nejen jednotlivé zakázky, ale také profesní cíle, kterých chcete dosáhnout, ať už se jedná o získání nového prémiového zákazníka nebo soudního razítka.

Dlouhodobé plánování kariéry překladatele a tlumočníka tvoří:

 • Profilace oboru a specializace

  • Jednou za čas přehodnoťte, zda vás vaše specializace stále baví, poskytuje dostatek práce a rozumné odměny.
  • Třeba dospějete k tomu, že osekáte ostatní aktivity a úzce se specializujete na jeden obor?
  • Nebo naopak, dosavadní specializace vás začala nudit a mezitím vznikly mezery v jiném oboru?
  • Zauvažujte, jestli byste své portfolio nemohli rozšířit o další služby, například poradenství a kurzy, PPC reklamy v cílovém jazyce apod.
 • Profilace zákazníků podle velikosti a sídla

  • Pokud většinu vašich klientů tvoří české firmy, zvažte expanzi na zahraniční trh, zejména pokud jsou tamní odměny pro překladatele vyšší. Začít můžete u zahraničních agentur, jejichž spolehlivost ověříte například na ProZ.
  • Udělejte si analýzu vaší cílové skupiny: pro koho jsou vlastně vaše služby vlastně určené? Technologické startupy, malé a střední podniky, reklamní a marketingové agentury, velké průmyslové podniky, mezinárodní korporace, státní instituce – je to jen několik příkladů ze široké škály subjektů. Pokud vám dosavadní cílová skupina, třeba SMB, vyhovuje, zeptejte se v rámci pravidelného dotazování, co by klienti uvítali.
  • Pokud se plánujete zaměřit na korporátní klienty, zjistěte, zda vůbec splňujete jejich podmínky týkající se technologických řešení a postupů, podmínek ochrany osobních údajů, mlčenlivosti apod. Některé věci, jako třeba reference od stávajících zákazníků, potvrzení o bezdlužnosti z úřadů či ukázky práce, se vyplatí zajistit si předem. Připravte se na zdlouhavá výběrová řízení.
 • Zdražení

  • Ruku v ruce se zvyšujícími se kvalifikacemi půjde úprava ceníku. Více se dozvíte zde a níže v tomto příspěvku.
 • Propagace a marketing

  • Jednou za několik let je potřeba aktualizovat svou webovou prezentaci.
  • U této příležitosti aktualizujte své social media profily.
  • Zauvažujte, jestli by se vám nehodil profil na sociální síti, kterou jste doposud nepoužívali. Nepouštějte se do toho bez konceptu a mediaplanu, není totiž nic horšího, než firemní profil bez obsahu.
  • Jednou za několik let oprašte svou vizuální identifikaci a propagační materiály, například vizitky či objednávkové formuláře.
 • Vzdělávání a certifikace

  • Možnosti jsou neomezené, zmínila bych jazykové a oborové kurzy, účast na konferencích, certifikaci či získání oprávnění soudního tlumočníka.

Na závěr několik zlatých pravidel.

Snažte se, aby všechny tyto aktivity byly nějak logicky propojeny. S tvorbou nového webu počkejte, až získáte nějaké to plánované oprávnění, které si zaslouží v prezentaci vyzdvihnout a udělat vlastní podstránky. Než si necháte navrhnout nové propagační materiály, musíte mít hotový web a nastavené kontakty. Vzdělávací kurzy zkuste volit podle konkrétních klientů nebo zakázek, u kterých plánujete zůstat déle.

Osvědčilo se mi, že milníky nemá cenu plánovat v rozmezí týdnů ani dokonce měsíců. Není to zkratka realizovatelné a je to zbytečný stres. Realistický scénář rozvoje kariéry počítá z léty, hlavně pokud jsou vámi stanovené cíle komplexní. Účast na jednotlivých akcích nebo termíny zkoušek zasaďte do širšího rámce obecného plánu.

Cenotvorba

Zatímco zaměstnaní kolegové dostávají téměř každý rok přidáno na platu, freelanceři často jaksi zapomínají, že existuje něco jako inflace a že platy v ČR pomalu, ale přece rostou. Je to velká chyba. Jednak za to může naše sociální izolace a bohužel i častá odtrženost od reality, jednak právě to, že jsme si odvykli nebo nikdy neměli šanci zvyknout na postupy běžné při zaměstnání. Z této ignorance s oblibou těží překladatelské agentury, které nabízí stejně sazby jako v roce 2010, ne-li nižší.

 • Potřebujete probrat? Podívejte se třeba na platové tabulky pro různá zaměstnání v roce 2017. Srovnejte si to se svými kvalifikacemi a pracovním nasazením. K platům zaměstnanců si přičtěte placenou dovolenou, benefity, příplatky k pojištění, stravenky atd.
 • Pro inspiraci se podívejte na blog Na volné noze, kde najdete údaje k průměrným hodinovým sazbám, ročnímu obratu, příjmům ze zahraniční a obecné finanční situaci.
 • Pokud chcete vypočítat hodnotu své práce a očekávanou odměnu, udělejte to podle tohoto návodu. V článku najdete také tipy na úpravu ceníku – kdy to ideálně udělat a jak.
 • Nejlepší motivací pro zdražení je právě získání nové kvalifikace nebo prémiového zákazníka.
 • Pokud se vám dlouhodobě nedaří zvednout ceny, nařiďte si jeden nebo dva termíny v roce, kdy dojde k vašemu internímu „povýšení“. Vypište si všechny pokroky a úspěchy, kterých jste za předchozí období dosáhli a odměňte se novou „pozicí“ a novým ceníkem. Zní to možná jako šaškárna, což o to, hlavně, že to funguje.

Na závěr jsem připravila infografiku, kterou berte trochu s nadhledem. Je to takový zjednodušený návod na to, jak vyhodnotit vlastní postavení na trhu jazykových služeb. Dobu podnikání a sazby jsem určovala intuitivně a na základě vlastní zkušenosti, nemám to podložené žádným průzkumem, i když mě láká takovýto průzkum provést. Kde v tomto schématu jste vy?