Skip to main content
CzeskiTłumaczenia pisemneTłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenie przysięgłe język czeski – często zadawane pytania

By 22. 5. 202423 maja, 2024No Comments5 min read

Praktyczny poradnik dotyczący tłumaczeń przysięgłych w Czechach. Jak to działa, do kogo się zwrócić, ile to kosztuje? I w jakich sytuacjach tłumaczenie przysięgłe na język czeski lub z czeskiego będzie Ci potrzebne?

 

Kiedy potrzebne jest tłumaczenie przysięgłe?

W Czechach tłumaczenie przysięgłe (tzv. soudní překlad albo ověřený překlad) jest wymagane w nastepujących sytuacjach:

 • rejestracja narodzin dziecka w USC
 • zawarcie związku małżeńskiego
 • śmierć bliskiej osoby i postępowanie spadkowe
 • złożenie wniosku o obywatelstwo Republiki Czeskiej
 • uznanie kwalifikacji zawodowych uzyskanych w innym kraju
 • ubieganie się o przyjęcie na studia wyższe
 • uregulowanie kwestii dotyczących ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
 • uregulowanie kwestii podatkowych z Urzędem Skarbowym
 • założenie firmy w Czechach
 • korespondencja z urzędami i instytucjami w ramach postępowania administracyjnego
 • sprawy karne i cywilne prowadzone przed sądami powszechnymi Republiki Czeskiej

I wiele innych. Nie masz pewności, czy potrzebujesz tłumaczenia przysięgłego, czy wystarczy Ci zwykłe?

Doradzę Ci

 

Czym różni się tłumaczenie zwykłe od przysięgłego?

Tłumaczenie zwykłe ma dowolną formę (najczęściej elektroniczną), nie jest opatrzone żadnym podpisem tłumacza, pieczęcią ani innym elementem zabezpieczającym, a do jego wykonania nie trzeba mieć żadnej specjalnej licencji.

Tłumaczenie przysięgłe może sporządzić wyłącznie tłumacz, który spełnił odpowiednie kwalifikacje zawodowe i został wpisany na listę tłumaczy przysięgłych. W Czechach podobnie jak w Polsce prowadzi ją Ministerstwo Sprawiedliwości.

 

Ile kosztuje tłumaczenie przysięgłe?

Koszt 1 strony znormalizowanej (1800 znaków ze spacjami) z języka czeskiego na polski lub polskiego na czeski to 800 koron czeskich + ewentualny VAT.

 

Jak powinno wyglądać tłumaczenie przysięgłe dokumentu w Czechach?

 

Tłumaczenie przysięgłe w Czechach może mieć formę:

 • Fizycznego dokumentu (papierową, drukowaną) – wtedy musi być opatrzone pieczęcią okrągłą z godłem Republiki Czeskiej, imieniem i nazwiskiem tłumacza oraz językiem/językami, w których dany tłumacz pracuje, własnoręcznym podpisem tłumacza oraz tzw. klauzulą tłumacza, czyli 1 stroną ze wskazaniem numeru repertorium i datą. W klauzuli określa się również to, czy tłumaczenie spięte / związane jest z oryginalnym dokumentem, jego kopią uwierzytelnioną czy kopią zwykłą. Tłumaczenie przysięgłe w Czechach zawsze wiąże się lub spina z dokumentem w języku źródłowym!
 • Dokumentu elektronicznego – wtedy musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Jeżeli masz tylko jeden egzemplarz dokumentu stanu cywilnego i nie chcesz go wiązać z tłumaczeniem, a następnie oddawać w urzędzie, wybierz się na CzechPoint i poproś o uwierzytelnienie dokumentu (vidimace listiny). Uwaga na dokumenty ze zdjęciami!

Spytaj o wycenę

 

Czego będzie wymagać od Ciebie czeski urząd stanu cywilnego (matrika) po narodzinach dziecka?

Jeżeli dziecko urodziło się w związku małżeńskim, będzie Ci potrzebne:

 • tłumaczenie przysięgłe aktu urodzenia ojca i matki dziecka
 • tłumaczenie przysięgłe aktu małżeństwa

Jeżeli dziecko urodziło się poza związkiem małżeńskim, zamiast aktu małżeństwa, będzie Ci potrzebne:

Na podstawie tych dokumentów USC zarejestruje narodziny dziecka i ojcostwo, a także wystawi Twojemu dziecku czeski akt urodzenia.

Imię dziecka rejestruje się już w szpitalu, przed porodem (tzw. nemocniční matrika).

Nazwisko rejestruje oddělení matrik (czyli USC) w urzędzie gminy, miasta lub dzielnicy, do której należy szpital (czyli decydujący jest adres szpitala, nie Twój adres zamieszkania lub zameldowania!).

Aby następnie zarejestrować narodziny dziecka w Polsce i złożyć wniosek o polski dowód osobisty lub paszport (a tym samym numer PESEL), czeski akt urodzenia musisz przetłumaczyć przysięgle z powrotem na język polski lub złożyć wniosek o wielojęzyczny akt urodzenia w czeskim USC, wskazując, że chcesz mieć na dokumencie język polski. Polskie urzędy stanu cywilnego mają obowiązek uznać taki wielojęzyczny dokument.

Jakich dokumentów potrzebujesz do zawarcia małżeństwa w Czechach?

Aby zawrzeć związek małżeński w Czechach jako Polak/Polka, będą Ci potrzebne:

Uwaga: jeśli osoba, z którą zawierasz związek, nie ma polskiego PESELu, procedura jest następująca. Akt urodzenia Twojego partnera/partnerki jest tłumaczony przysięgle na język polski, a następnie okazujesz go w polskim USC, który w oparciu o dane partnera/partnerki wystawia Ci zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego, w którym poda dane partnera/partnerki.

Jeśli któreś z partnerów zawarło wcześniej związek małżeński, a następnie zmieniło stan cywilny (rozwód, śmierć małżonka), niezbędny będzie wyrok prawomocny wyrok rozwodowy lub akt zgonu.

Po ślubie, jeśli chcesz zarejestrować zmianę stanu cywilnego w Polsce, potrzebujesz tłumaczenia przysięgłego aktu małżeństwa z języka czeskiego na polski.

 

Potrzebny Ci tłumacz przysięgły języka czeskiego w Pradze?

To ja!

Spytaj o wycenę