Skip to main content
PolštinaPřekladyPro zákazníkySoudní překlady a tlumočení

Soudní překlad do polštiny: často kladené dotazy

By 23. 12. 202323 května, 2024No Comments5 min read

Vše, co potřebujete vědět o soudních překladech. Kdy budete potřebovat soudní překlad do polštiny nebo z polštiny? Na koho se s tím obrátit? A kolik to stojí?

 

Kdy budete potřebovat ověřený překlad?

Soudní (úředně ověřený překlad) z polštiny nebo do polštiny budete potřebovat v následujících situacích:

 • registrace narození dítěte a otcovství na matrice, pokud je jeden z rodičů z Polska
 • uzavření manželství s Polákem/Polkou nebo v Polsku
 • úmrtí a řízení o pozůstalosti (dědické řízení)
 • uznávání odborné kvalifikace, kterou jste získali v Polsku (maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom, potvrzení o absolvování studia, kurzu atp.)
 • získání polského občanství
 • potvrzení o zdravotním a sociální pojištění, případně dávkách získaných v Polsku
 • potvrzení o daních zaplacených v Polsku (daňové přiznání)
 • ostatní řízení s polským finančním úřadem (potvrzení o daňovém domicilu, výpis z obchodního rejstříku)
 • založení firmy v Polsku
 • otevření firemního bankovního účtu v Polsku
 • komunikace s polskými úřady v rámci správního řízení
 • občanskoprávní nebo trestní řízení s mezinárodním prvkem

A mnoho dalších.

Nejste si jistí, jestli potřebujete soudní překlad do nebo z polštiny, nebo vám stačí obyčejný překlad?

Zeptejte se

 

Jaký je rozdíl mezi obyčejným a soudním překladem?

Obyčejný překlad má libovolnou podobu, většinou elektronickou. Není opatřen žádným razítkem, nenajdete na něm ani podpis překladatele nebo nějaké zabezpečovací prvky. Slouží pro běžnou komunikaci.

Ověřený překlad může vyhotovit pouze překladatel, který získal požadované odborné kvalifikace (v Česku je to vysokoškolské jazykové vzdělání na VŠ, právnické minimum a vstupní zkouška) a byl zapsán na seznam soudních tlumočníků a překladatelů vedený Ministerstvem spravedlnosti.

 

Jak vypadá úřední překlad?

Ověřený překlad v souladu s českými zákony může mít dvojí podobu:

 • Fyzický dokument (tištěný), opatřený kulatou pečetí se státním znakem České republiky, jménem a příjmením překladatele a jeho pracovními jazyky, a takę vlastnoručním podpisem překladatele. Překlad se váže s listinou ve zdrojovém jazyce: originálem, ověřenou kopií nebo obyčejnou kopií. Pak následuje překladatelská doložka: 1 stránka s podpisem a razítkem, pořadovým číslem úkonu a datem vyhotovení.
 • Elektronický překlad opatřen kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Pokud máte důležitý dokument v jednom exempláři a nechcete o něj přijít tím, že ho necháte svázat s překladem a odevzdáte na úřadě, požádejte o vidimaci listiny na Czech Pointu.

Nevíte, jak na ověřený překlad listin?

Poradím vám

 

Kolik stojí úřední překlad z/do polštiny?

Cena 1 NS (1800 znaků včetně mezer) ověřeného překladu z polštiny do češtiny (nebo naopak) stojí 800 Kč bez DPH.

 

Jaké doklady budete potřebovat na matrice po narození dítěte?

Pokud má některý z rodičů má polské občanství a pokud se vaše dítě narodilo v manželství, budete potřebovat:

 • ověřený překlad rodného listu matky / otce dítěte z polštiny
 • ověřený překlad oddacího listu (pokud bylo manželství uzavřeno mimo ČR)

Pokud se vaše dítě narodilo mimo manželství, místo oddacího listu budete potřebovat:

Na základě těchto listin matrika registruje narození dítěte a otcovství. Vaše dítě obdrží český rodný list.

Křestní jméno dítěte registrujete v porodnici, v nemocniční matrice.

Příjmení registrujete na oddělení matrik městského úřadu (obecního úřadu nebo úřadu městské části), příslušného podle adresy porodnice.

Pokud má vaše dítě nárok na polské občanství, chcete jeho narození registrovat v Polsku a získat pro něj polské rodné číslo PESEL, nejjednodušší cesta je vyžádat si na oddělení matrik rodný list rovnou s polskou jazykovou verzí. Počkáte si na něj zhruba týden. S touto listinou se obraťte na jakýkoliv USC v Polsku, požádejte o „umiejscowienie aktu urodzenia“, a následně o vydání polského občanského průkazu. PESEL se v rámci tohoto řízení uděluje automaticky a není potřeba o něj žádat zvlášť.

Chci přeložit rodný list

 

Jaké doklady budete potřebovat k uzavření manželství?

Aby zawrzeć związek małżeński w Czechach jako Polak/Polka, będą Ci potrzebne: Pokud jako Polák / Polka uzavíráte manželství na území České republiky, budete k tomu potřebovat ověřené překlady z polštiny:

Pozor: pokud partner/partnerka, s kterou se chystáte uzavřít manželství, nemá polský PESEL, postup pro získání osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství je následující:

Potřebujete ověřený překlad rodného listu partnera/partnerky do polštiny. Tento překlad předložíte v polském USC, který vám na základě údajů uvedených v rodném listu partnera/partnerky vystaví osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.

Pokud někdo z vás dvou dříve uzavřel manželství a pak změnil svůj rodinný stav (rozvod, úmrtí manžela nebo manželky), budete potřebovat pravomocný rozsudek o rozvedení manželství nebo úmrtí list.

Pokud chcete po svatbě registrovat změnu rodinného stavu v Polsku, požádejte na matrice o oddací list s polskou jazykovou verzí.

 

Kde si můžu nechat přeložit rodný list do nebo z polštiny?

Ráda vám ho přeložím!

Nezávazná poptávka